Behandling

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det.
Ändra:

  • Känslor
  • Tankar
  • Beteenden
  • Hälsa
Kerstin Sandström
Dipl. Samtalsterapeut
Dipl. Friskvårdskonsulent
Stefan Sandström
Leg psykolog

Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändra i sitt liv. Vi följer upp tillsammans med dig för att se att målsättningarna verkligen har uppfyllts. Olika människor har olika tidsperspektiv och vi anpassar oss därför efter skiftande förutsättningar.

Ta kontakt med oss för ett första samtal: Kerstin: 0705-291221 / Stefan: 0708-88 88 22