Virtuellt behandlingshem på nätet

Med tanke på alla de kurser jag har om missbruk har jag velat ge en sammanhållen bild av hur jag ser på missbruksbehandling. Därför har jag lagt upp denna ”hemsida” till ett icke-existerande behandlingshem som jag kallar ”Kvinnofrid hvb”.

Här beskriver jag S i soffadet jag kallar Traumabaserad missbruksbehandling, som summerar mina erfarenheter från 35 år av  behandling, handledning och utbildningar i Sverige och Finland. Detta är någonting helt nytt, så vitt jag vet.

kninnofrid.net

Gå gärna in på sidan och kolla!

 

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Virtuellt behandlingshem på nätet

Mindfulness genom fysisk träning

Mindfulness bevisas om och om igen som en effektiv teknik för psykisk hälsa och välmående. Nya studier visar t.ex. att det är mera effektivt som KBT .

Mindfulness är en teknik för att vara i full kontakt med verkligheten här och nu och har plockats från gamla buddhistiska meditationstekniker som assana meditation. Det är ju dock inte för alla som det passar att sitta ner och meditera och det kan då vara intressant att veta att fysisk träning kan leda till samma mål – men det kräver då att den är mycket absorberande. Exempel är träning som kräver full närvaro hela tiden, såsom squash, badmington, ridning, bågskytte, skytte m.m. eller sådana aktiviteter där man anstränger kroppen över 80-80%av totalförmågan såsom aerobics, workout, skidlöpning och löpning i högt tempo.

Image-28-610x255

Fysisk träning är också i sig självt läkande för ett stort antal tillstånd. Se t.ex. FAR (länk), Fysisk Aktivitet på Recept.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Mindfulness genom fysisk träning

KBT och Manualbaserad missbruksbehandling

Det är nu länge sedan som KBT tilldelades sin alldeles speciella position inom missbruksvården. Skälet var att man var ”evidensbaserad”, vilket tolkades som att metoden i sig själv var effektiv oavsett vem som använde den: spädbarn, apor eller ja, vemsomhelst och i alla fall oerfarna terapeuter utan grundutbildning och med ett par dagars träning i KBT.

Sedan dess har det hänt en del: 2013 gjordes en grundlig utvärdering som visade att metoden inte alls höll vad den lovade, därefter har internationell forskning visat att effekterna av behandlingen oftast inte varar mycket mer än ett år och att evidensforskningen som sker nu inte alls visar på samma positiva behandlingseffekter som tidigare – troligen därför att de som forskar nuförtiden inte är så hårt uppknutna till teorin och alltså saknar denna bias. Nyligen kom riksrevisionen ut med en rapport som ifrågasätter hela systemets effektivitet.

När det gäller missbruksvården är det särskilt idiotiskt att använda manulbaserad behandling, där samma behandling upprepas mot samma symptom. Ett skäl till detta är att missbrukare ofta hoppar från hvb-hem till hvb-hem, skriver ut sig, startar på nytt och att detta är en process som pågår under många år. Vad som händer nu är att de kommer att möta samma manual på ett flertal ställen. Manualen har inte frälst dem tidigare och de kan behandlingen utantill. Hur kan man tro att detta ska bli en framgångsrik behandling?

kbt-och-paniksyndromDu kan läsa om våra utbildningar om missbruk på: SPFAB (länk)

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , , , , | Kommentarer inaktiverade för KBT och Manualbaserad missbruksbehandling

Terrorismens psykologi

Internationella terrorismforskare finner att det är svårt att skapa en enhetlig modell för vad som drar människor till att bli terrorister (se t.ex Horgan 2013).

Detta är inte så konstigt: Terrorism är en form av militärtaktik och inte en personlighet eller en psykisk störning. Olika grupper tillgriper terrorism när de är ytterst små, går till gerillakrigföring när de är avsevärt större för att sedan sätta upp reguljära arméer när de väl har vuxit än mer. Så började t.ex. sionister med terrorism innan staten Israel fanns, medan de nu har en effektiv modern armé. I Algeriet under 50-talet gick motståndet mot fransmän från terrorism till gerillakrig. Idag har naturligtvis Algeriet en reguljär armé, som i sin tur har haft att bekämpa GIAs terrorister.

Man kan naturligtvis tänka sig att försöka beskriva psykologier över vad som attraherar människor till gerillaförband eller till reguljära arméer, lika väl som till terroristceller. Men då blir det frågan om en annan slags psykologi än den som man syftat till.

Om man ska se terrorism som en militär taktik, bör man – om man vill studera personlighetsfaktorer hos olika terrorister – istället koncentrera sig på att studera den idé eller ideologi som besjäler dessa personer. I inlägget nedan beskriver jag en utbildningsdag när jag analyserar  vilka personlighetsfaktorer som driver människor till auktoritära ideologier, och då särskilt till militant islamism. Här öppnar sig helt nya möjligheter!

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Terrorismens psykologi

Utbildningsdag: Radikalisering och Islamism, Växjö 3/2 2016

is_0Den 3 februari har jag en utbildning om radikalisering och islamism för Region Kronoberg i Växjö. Målet är att ge en handfast vägledning i de faktorer som leder till att man ansluter sig till auktoritära ideologier, som t.ex. Daesh/IS, samt hur det kan förebyggas.

Mera info fås från Region Kronoberg: 0470 – 58 80 00

Innehåll:

 • Militant islamism – en översikt
 • Ackultureringsprocessen – lyckade och mindre lyckade utfall utifrån forskning.
 • Anknytning – alienation och sammanhang.
 • Auktoritära ideologier
  • Den auktoritära personligheten
  • Det auktoritära mentala schemat är ett system av tankar och känslor som återfinns hos dem som följer auktoritära ideologier.
  • Auktoritära mönster i uppväxtfamiljen
 • Sekter
 • Identitetslöshet, normativt underskott
 • Målsättningar för demokratisk fostran
  • Fredsfostran innebär att man utvecklar empatisk förmåga, utvecklar symboliseringsförmåga och lär sig handskas konstruktivt med konflikter och aggressioner.
  • Social integration Det är nödvändigt att uppleva att man har makt och kontroll över sin egen livssituation och att det finns möjlighet till ett integrerat socialt liv.
  • Strategier för att arbete med grupper i riskzonen.
Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Utbildningsdag: Radikalisering och Islamism, Växjö 3/2 2016

Grundkurs: Arbete med Ensamkommande Flyktingbarn 11-12 Januari 2016

Den 11-12 januari har jag en Grundkurs i Arbete med Ensamkommande för Kommunförbundet Skåne. Redan nu är 20 personer anmälda, men det finns ännu platser kvar.

Mera info och anmälan: http://kfsk.se/blog/kurs-konferens/arbete-med-ensamkommande-flyktingbarnungdomar-grundkurs-2/

2

Plats: Sturup Airport Hotell

Innehåll:

Trauma
• Anknytningsproblematik
• Definitioner
• Effekter av trauman; otrygghet/trygghet
• Posttraumatiskt stressyndrom
• Komplext trauma
• Grundläggande psykisk hälsa
-relevanta orosfaktorer i nuet
-psykisk störning
-neuropsykiatriska funktionshinder

Våld, konflikt
• Aggression – konflikt – våld
• Konflikter som leder till våld
• Konfliktkunskap
-konflikttyper
• Konflikter som drivs av
-rädsla (paranoiska)
-vanmakt (sadistiska)
-skamkänslor (narcissistiska)
-psykopati (instrumentella)
-rättshaverier
• Utagerande våld
-beteendesignaler
-interventioner mot utagerande våld

Grupprocesser:
DIS, en organisationsteori
• Vuxet ledarskap
• Konkurrerande med det vuxna ledarskapet
• Att vinna tillbaka ledarskapet
• Gränssättningar
• Konfrontationer

Kommunikation
• Etisk kommunikation
• Kommunikation vid multidiagnoser, olika diagnoser och tillstånd
• Psykiska processer i kommunikationen
• Förhållningssätt till ursprungslandskultur och svensk kultur

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , , | Kommentarer inaktiverade för Grundkurs: Arbete med Ensamkommande Flyktingbarn 11-12 Januari 2016

Våra nya verksamhetslokaler

Just nu färdigställer vi nya verksamhetslokaler i Höör som ska göra det möjligt för oss att ta emot klienter för psykoterapi och friskvårdsrådgivning.

En stor del av arbetet sker ju med utbildningar runt om i Sverige och nu vill vi också starta en lokal verksamhet för människor som vill förändra sina liv och lösa problem av olika slag.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Våra nya verksamhetslokaler

Medicinering och ADHD

Unknown

ADHD medicineras som bekant med centralstimulerande, som amfetamin, ritalina, concerta mm. och ca: 75% blir hjälpta av detta. Nu kommer det dock nya studier som visar att effekten av medicineringen avtar påtagligt redan efter två år.

Ändå fortsätter de flesta att medicinera i många många år, kanske live ut.

Det är också märkligt att ingen verkar vilja diskutera hur det påverkar en person att gå på amfetamin och liknande under mycket lång tid. Hur påverkar det kroppen? Hjärtat slår fortare m.m.

Utbildningar med Stefan Sandström om Neuropsykiatriska funktionshinder finns på Denna Sida.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , , | Kommentarer inaktiverade för Medicinering och ADHD

Socialtjänstens problem

Under en lång följd av år har politiker ägnat sig åt att skära ner på socialtjänsten. Utbetalningarna till klienter har fortsatt, men utbildningar, handledningar mm till personalen har minskat, samtidigt som ärendemängden har ökat. En socialsekreterare i en Vuxengrupp kan idag ha mer än tre gånger så många ärenden som man hade när jag började handleda 1987. Det säger ganska mycket om kvaliteten – både vad gäller servicekvalitet och kvaliteten på arbetsinnehållet för socialtjänstemännen.

Det är således inte särskilt underligt om man börjar få svårt att rekrytera kvalificerad personal till socialkontoren, och media uppmärksammar nu att många har problem med att fylla tjänstena som ska utreda behoven för utsatta barn och unga. Om man vill vända denna utveckling är det dags att man börjar tänka på arbetsinnehållet och att göra tjänsterna mera attraktiva. Annar är det de mest skyddslösa klienterna som får betala.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , | Kommentarer inaktiverade för Socialtjänstens problem

Våld och hot i yrkeslivet

S i soffa

I 25 år har jag utbildat människor om hot och våld i yrkeslivet utifrån perspektivet att förstå de känslor och tankar som leder fram till våldsincidenter för att fredligt och effektivt kunna bemöta dem. Tre böcker har jag skrivit i ämnet.

Dessa utbildningar pågår ständigt – i Sverige och övriga Europa – och utbildningen utvecklas hela tiden. 9 kursdagar om våld och hot hittills i vår och imorgon är det dags för socialtjänsten i Haninge kommun. I övermorgon Eskilstuna.

Vill du veta mera om våra utbildningar om våld och hot, se vår hemsida SPFAB.se

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Våld och hot i yrkeslivet