Behandling

Vi hjälper dig med: depression - ångest/paniksyndrom - stress och utbrändhet - traumatiska upplevelser - dubbeldiagnos - social fobi - ätstörningar: anorexi, bulimi - spelmissbruk - dataspelsmissbruk - bipolaritet - relationsproblem - svårighet att tala offentligt med mera.

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det

Du kan förändra

  • Känslor
  • Tankar
  • Beteenden
  • Hälsa

Även parterapi.

Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändra i sitt liv. Vi följer upp tillsammans med dig för att se att målsättningarna verkligen har uppfyllts. Olika människor har olika tidsperspektiv och vi anpassar oss därför efter skiftande förutsättningar.

Ta kontakt med oss för ett första samtal: Kerstin: 0705-291221 / Stefan: 0708-88 88 22

                     Nu även behandling via Skype!

Stefan Sandström

Leg.Psykolog

Stefan - legitimerad psykolog, sociolog, transaktionsanalytiker - utbildning missbruk, spelmissbruk och dubbeldiagnos

Stefan Sandström är legitimerad psykolog, sociolog, transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare, samt författare. Jag har mer än 35 års erfarenhet av arbete som psykolog och även av arbete med beroendeproblematik och drygt 30 års erfarenhet av arbete med våld i arbetslivet.  Jag sitter med i Editorial board i en internationell forskningstidsskrift (IJTARP).
0708-88 88 22
stefan@spfab.se

Kerstin Sandström

Dipl. Samtalsterapeut, Dipl. Friskvårdskonsulent

Kerstin Sandström är diplomerad samtalsterapeut, diplomerad friskvårdskonsulent - lär dig mer om dubbeldiagnos, spelmissbruk utbildning och missbruk

Kerstin Sandström är diplomerad samtalsterapeut, diplomerad friskvårdskonsulent, författare och behörig tandsköterska.
0705-29 12 21
kerstin@spfab.se