Blogg

Utbildningar med mig våren 2020

Publicerad: 6 januari 2020

Utbildningar inom missbruk, hot och våld 

Missbruk, trauma och samsjuklighet – ­ heldagar

Utifrån min nya bok med samma titel.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot – heldagar

Bygger på mina 3 böcker i ämnet och drygt 30 års erfarenhet av utbildning.

Traumabehandling vid missbruksvård – heldagar

Tillsammans med Gunilla Hamne och Ulf Sandström, ger vi en utbildning i två steg som kan kompletteras till internationell licensiering i två nya effektiva och ofarliga traumabehandlingstekniker. Mer info + anmälan på https://www.stressochtraumamodellen.se/

 • 11-12 Stockholm februari, Grundkurs
 • 12-13 mars, Stockholm, Påbyggnadskurs
 • 20-21 april, Stockholm, Grundkurs
 • 26-27 maj, Stockholm, Påbyggnadskurs

Konferenser – kortare föredrag 1-2 timmar

 • 14 mars, Örebro, Unestål education, Vårevent. Hur trauma bildas och hur det kan behandlas
 • 26 mars, Stockholm, ExpoMedica – Vuxna och psykisk ohälsa, två föredrag: Bygga relationer med klienterna/patienterna, samt Behandling av missbruk utifrån genusperspektiv, https://expomedica.se/vuxna-psykisk-halsa-hem/

Läs mer. . .


De 5 Pådrivarna

Publicerad: 10 augusti 2019

Essensen av våra inre krav som omilt piskar oss fram genom tillvaron.

          – Nu kan du se min livesändning om detta på Facebook (Länk)

Pådrivarna är fem budskap som ges under barndom och uppväxt och som höjer kravnivån på oss på ett sätt som är till skada. Pådrivarna är:
 • Var till lags
 • Var stark
 • Var perfekt
 • Ansträng dig
 • Skynda på
Var och en av dessa är förknippad med en beteendesekvens som leder till problem.
Alla människor har minst en Pådrivare, ofta fler.
Det är inte hur många Pådrivare man har som avgör hur stora psykiska problem man har, man hur mycket tid man tillbringar i Pådrivare totalt har mycket att betyda för detta. Pådrivare är motsatsen till Mindfulness.

Läs mer. . .


Gratis Video: 1 minuts Mindfulnessövning!

Publicerad: 12 juni 2019

Denna enkla övning landar dig effektivt i nuet, grundad och centrerad!

Den avbryter stressuppbyggnad samt negativa känslor och tankar.

Klicka på Denna Länk!

Övning mindfulness - utbildningar om stress, missbruk, hot och våld mm

Läs mer. . .


Nu finns vi på Studier.se

Publicerad: 18 september 2018

Våra utbildningar finns nu att beskåda även på Studier.se (länk).

Välkommen dit!

Läs mer. . .


Utbildning om Trauma och Missbruk

Publicerad: 18 juni 2018

En ny, unik och kort utbildning riktar sig till dig som behandlar denna grupp och ger möjlighet att genomföra effektiv traumabehandling på ett riskfritt sätt genom att fokusera på att hantera stress och trauma med självreglering. Metoden kallas Stress & Trauma-modellen.

“Efter att ha arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år har jag på senare år hittat några enkla tekniker som har lett till en revolutionerande skillnad i varaktiga resultat.” Stefan Sandström, Legitimerad psykolog, missbruksexpert, föreläsare och författare till bland annat Motståndskraft - förändring kris och återhämtning.

Läs mer. . .


Stress och Utmattningssyndrom: Ny heldagsutbildning!

Publicerad: 20 mars 2018

I utbildningarna presenterar jag en arsenal av effektiva, men i Sverige inte särskilt välkända, metoder för att motverka stress och hjälpa individer ut ur utmattningssyndrom. En av metoderna är Passiv/Aktiv träning som Stefan och Kerstin Sandström har utvecklat tillsammans och som har godkänts av professor Theorell på Karolinska Institutet. En annan grundar sig på Havening som är en metod för att behandla posttraumatisk stress.

Läs mer. . .


Hot, våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv

Publicerad: 10 januari 2018

Just nu är det många som är intresserade av denna utbildning som sätter våld-och-hot -problematiken i samband med trauma, flashbacks och utagerande.

Läs mer. . .


Behandling av spelmissbruk - vad hjälper

Publicerad: 2 december 2017
SBUs rapport från 2016 visar inget stöd för att behandlingar av spelmissbruk utan behandling av de vanliga samsjukligheterna såsom alkoholism, narkotikamissbruk, personlighetsstörningar, anknytningsstörningar mm. skulle hjälpa:
 • Psykologisk behandling Patienter på väntelistan förbättrades lika mycket som de som fick behandling.
 • Skriftlig självhjälp och kort rådgivning, ingen tydlig relevans
 • Motiverande samtal (MI) m.fl. ingen klinisk relevans
 • KBT ingen större effekt, möjligen på svårighetsgrad av spelande
 • Inga av studierna visar att en kombination av åtgärder skulle ha bättre effekt
 • Läkemedelsbehandling för litet underlag för att kunna göra en bedömning.

Läs mer. . .


Lågaffektivt bemötande i missbruksvård

Publicerad: 19 november 2017

Missbruksvård - Missbruk och utbildning

När det lågaffektiva förhållningssättet ska tillämpas på klienter med beroendeproblematik gäller detta oftast sådana personer som har trauman, anknytningsstörningar och en benägenhet att agera ut till följd av flashbacks.

Läs mer. . .


Virtuellt behandlingshem på nätet

Publicerad: 13 oktober 2017

För att visa upp mina idéer om behandling av drogberoende har jag lagt upp en hemsida till ett icke-existerande behandlingshem som heter Kvinnofrid. På sidan kan man läsa några av de principer och behandlingsfokus som jag tycker är viktigast.

Läs mer. . .


Vår verksamhet just nu

Publicerad: 10 oktober 2017

Jag (Stefan) står för den mesta verksamheten, eftersom Kerstin är aktiv på annat håll. Hon har dock ibland någon terapi eller utbildning.

Läs mer. . .