Dubbeldiagnos

Missbruk och psykisk störning

Både missbruk och psyksik störning förvärrar psykisk instabilitet och kallas för dubbeldiagnos.  Latenta psykoser bryter igenom och kvarstår sedan kortare eller längre tid. Eller permanent.

Missbruket förhindrar helande kontakt med normal social verklighet. Det hejdar vuxenutveckling och leder till ständiga regressiva tonårsbeteenden. Missbrukets effekter och livsstil kan förändra den psykiatriska bilden. Psykisk störning kan döljas av missbruket av en s.k. ’Kamouflage-effekt’.

Missbruk ger olika typer av hjärnskador, ruset förvärras av psykisk störning, typ ’snedtändningar’. – Påverkar status och position i missbrukargänget.

Andra viktiga samsjukligheter inom dubbeldiagnos

Trauma: 50 % av dem som söker hjälp för beroendesjukdom Sverige har PTSS (Persson och Magnusson, 2014).

Till detta kommer andra former av trauma:

  • subkliniskt ptsd, komplext trauma m.m. 
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 10 gånger vanligare vid drogmissbruk och 5 gånger vanligare vid alkoholmissbruk
    (siffror från USA, Ohlmeier m.fl. 2008)

Anknytningsstörningar: Missbruk korrelerar med otrygg anknytning.

Läs mer om missbruk och utbildning och utbildning inom beroendeproblematik