Utbildning för Socialtjänst

Rekommendation tvådagars kurs

Tillbaka till sidan: Utbildning: Hot och Våld i arbetslivet

För socialtjänsten rekommenderar jag alltid en tvådagarskurs. Jag har lång erfarenhet av att utbilda och handleda inom socialtjänsten och är väl förtrogen med de allra flesta förekommande arbetsuppgifter.

Lämpliga rubriker för dessa yrkesgrupper, och som vi bl.a. haft i de kurser vi arrangerat i samarbete med Akademikerförbundet SSR, är:

 • Våld och hot som arbetsmiljöproblem.

Inledningsvis ges ett övergripande perspektiv på problematiken. Vad behöver man tänka på generellt? Vilka åtgärder bör vidtas? Hur?

 • Aggressivitet. 

Varför blir människor arga i vår verksamhet och vad kan vi göra åt saken?

 • Droger och våld.

 • Psykisk sjukdom och våld.

När riskerar man att psykiskt sjuka blir våldsamma?

 • Neuropsykiatriska syndrom och våldsamhet

 t.ex. vid ADHD, autism, Aspergers.

 • Riskbedömningar.

Olika modeller presenteras.

 • Bemötande.

Hur man kan agera för att lugna ner och minska risken för våld.

 • Våldets drivkrafter.

Känslor och psykiska tillstånd som driver på våldet, samt hur de kan bemötas.

 • Konflikttyper och konfliktmönster.

 Forskning visar att våldet nästan alltid föregås av konflikter. Att rätt kunna handskas med dessa är därför en förutsättning.

 • Utagerande våld.

Det våld som många anser "kommer som en blixt från en klar himmel" kan förutsägas genom enkla beteendesignaler. Det kan också förebyggas.

 • Kamratstöd vid incidenter.

Här ges några enkla men livsviktiga tips om hur man kan minska risken för svåra trauman hos utsatta personer.

 • RRR­modellen.

En ny dansk modell visar hur man kan förstå och analysera våldsincidenter för att minska risken för att de upprepas.

 • Lagstiftningen.

Arbetsskyddslagstiftningen är bra. Men hur många följer den? Ett första steg är att känna till den.