Vad är beroendeproblematik?

Beroende definieras som en kronisk, upprepande hjärnsjukdom som kännetecknas av tvångsmedel.

Det anses vara en hjärnsjukdom eftersom den förändrar hjärnan. Vid missbruk och beroende ändrar hjärnan sin struktur och hur den fungerar. Dessa Hjärnförändringar kan vara långvariga och kan leda till skadliga beteenden hos människor som missbrukar droger eller lider av spelmissbruk.

Beroendeproblematik kan förebyggas och behandlas

Beroende är mycket som andra sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, och påverkar flera aspekter av en individs hälsa och välbefinnande: 

  • Beroendeproblematik stör det normal tillståndet
  • Beroendeproblematik stör den hälsosamma funktionen av underliggande organ
  • Beroendeproblematik kan ofta ha allvarliga skadliga konsekvenser

Men precis som vissa hjärtsjukdomar så kan beroendeproblematik förebyggas och behandlas. Men om den lämnas obehandlad, kan den vara kvar en livstid.

Vi utbildar personal inom beroendeproblematik

Läs mer om vår handledning och utbildning inom beroendeproblematik