Våra böcker

Kerstin Sandström och Stefan Sandström

 • Psykologiska spel – utifrån transaktionsanalys (antologi) (2011) med Brandin C, Mattias E, Lind E, Persson S, Sandström K, Sandström S, Segerlund H och Uhlenius B red Lasse Åhnby, Uddevalla, TAiF
 • Motståndskraft – förändring, kris och återhämtning, Kerstin Sandström och Stefan Sandström, (2012) Stockholm, Carlsons Bokförlag

Stefan Sandström

 • Introduktion i Transaktions Analys, (1986) Jönköping, INT-press
 • Våld och hot i människovårdande yrken, (1996) Falköping, Liber SLUTSÅLD
 • Transaktionsanalys – vid närmare eftertanke, Sandström Stefan, Åhnby Lasse, Kvarnlöf Tommy och Bergström Hans (1999), Jönköping, ITU.
 • Hot och våld i vård och omsorg, Sandström Stefan (2000) i Menckel E (red) Helsingborg, Arbetslivsinstitutet SLUTSÅLD
 • Ungdomsvåld, (2000) STHLM, Liber
 • Självkännedom och självhjälp vid stress och utbrändhet, (2003) Göteborg, Magentas skriftserie.
 • Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete, (2007) Mölnlycke, Gothia förlag SLUTSÅLD
 • Makten du har, (2008) Kristianstad, Gothia förlag SLUTSÅLD
 • Writings – on Transactional Analysis, (2009) Göteborg, Magenta
 • Psykologiska spel – utifrån transaktionsanalys (antologi) (2011) med Brandin C, Mattias E, Lind E, Persson S, Sandström K, Sandström S, Segerlund H och Uhlenius B red Lasse Åhnby, Uddevalla, TAiF
 • Missbruk, trauma och samsjuklighet – att bemöta och behandla (2019) Gothia förlag