Blogg

Lågaffektivt bemötande i missbruksvård

Publicerad: 19 november 2017

Missbruksvård - Missbruk och utbildning

När det lågaffektiva förhållningssättet ska tillämpas på klienter med beroendeproblematik gäller detta oftast sådana personer som har trauman, anknytningsstörningar och en benägenhet att agera ut till följd av flashbacks.

Läs mer. . .