Blogg

Mina öppna kurser våren 2019!

Publicerad: 20 januari 2019

Stockholm, 29 januari: Att möta människor med dubbeldiagnos,  Kompetenstjänst AB arrangerar

Stockholm 12-13 februari: Stress & Trauma-modellen för Beroendebehandling - Grundkurs, med Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Stockholm 26-27 februari: Stress & Trauma-modellen för Beroendebehandling Certifieringskurs med Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Stockholm, 5 mars: Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor, Kompetenstjänst AB arrangerar

Jönköping, 12 mars: Arbete med stress och utmattningssyndrom, PIKU arrangerar

Malmö 22 mars: Missbruk, trauma och samsjuklighet, PIKU arrangerar

Göteborg 26-27 mars: Stress & Trauma-modellen för Beroendebehandling - Grundkurs, med Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Jönköping 27 mars: Canabismissbruk och trauma, med Agneta Björk, Kompetenstjänst AB arrangerar

Göteborg, 28 mars: Canabismissbruk och trauma, med Agneta Björk, Kompetenstjänst AB arrangerar

Stockholm, 2 april: Psykopater går att bota, ExpoMedica arrangerar

Stockholm, 3 april: Behandling av alkoholberoende, Vid Expo Medicas konferens Vuxna och psykisk hälsa.

Karlstad, 4 april: Att möta människor med dubbeldiagnos, Kompetenstjänst AB arrangerar

Göteborg 9-10 april: Stress & Trauma-modellen för Beroendebehandling - certifieringskurs, med Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Gävle 10 april: Arbete med stress och utmattningssyndrom, PIKU arrangerar

Gävle, 11 april, Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor, Kompetenstjänst AB arrangerar

Umeå 8 maj: Missbruk, trauma och samsjuklighet, PIKU arrangerar

Stockholm 14 maj, Stress & Trauma-modellen för Beroendebehandling - Grundkurs, med Gunilla Hamne och Ulf Sandström

Malmö, 16 maj: Cannabismissbruk och trauma, med Agneta Björk, Kompetenstjänst AB arrangerar

Flera av kurserna utgår från min rykande färska bok. Se mer om den HÄR!

Läs mer. . .