Blogg

Utbildningar med mig våren 2020

Publicerad: 6 januari 2020

Utbildningar inom missbruk, hot och våld 

Missbruk, trauma och samsjuklighet – ­ heldagar

Utifrån min nya bok med samma titel.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot – heldagar

Bygger på mina 3 böcker i ämnet och drygt 30 års erfarenhet av utbildning.

Traumabehandling vid missbruksvård – heldagar

Tillsammans med Gunilla Hamne och Ulf Sandström, ger vi en utbildning i två steg som kan kompletteras till internationell licensiering i två nya effektiva och ofarliga traumabehandlingstekniker. Mer info + anmälan på https://www.stressochtraumamodellen.se/

  • 11-12 Stockholm februari, Grundkurs
  • 12-13 mars, Stockholm, Påbyggnadskurs
  • 20-21 april, Stockholm, Grundkurs
  • 26-27 maj, Stockholm, Påbyggnadskurs

Konferenser – kortare föredrag 1-2 timmar

  • 14 mars, Örebro, Unestål education, Vårevent. Hur trauma bildas och hur det kan behandlas
  • 26 mars, Stockholm, ExpoMedica – Vuxna och psykisk ohälsa, två föredrag: Bygga relationer med klienterna/patienterna, samt Behandling av missbruk utifrån genusperspektiv, https://expomedica.se/vuxna-psykisk-halsa-hem/

Läs mer. . .