Behandling

Vi hjälper dig med: depression – ångest/paniksyndrom – stress och utbrändhet – traumatiska upplevelser – dubbeldiagnos – social fobi – ätstörningar: anorexi, bulimi – spelmissbruk – dataspelsmissbruk – bipolaritet – relationsproblem – svårighet att tala offentligt med mera.

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det

Du kan förändra

  • Känslor
  • Tankar
  • Beteenden
  • Hälsa

Även parterapi

Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändra i sitt liv. Vi följer upp tillsammans med dig för att se att målsättningarna verkligen har uppfyllts. Olika människor har olika tidsperspektiv och vi anpassar oss därför efter skiftande förutsättningar.

Ta kontakt med oss för ett första samtal: Kerstin: 0705-291221 / Stefan: 0708-88 88 22