Behandling genom samtalsterapi

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det

Våra behandlingsmetoder bygger på vetenskaplig forskning och erfarenhet, och vi anpassar alltid vår behandling till varje individs unika behov och situation.

Våra erfarna och välutbildade terapeuter och behandlingsledare hjälper dig att hitta de verktyg och strategier du behöver för att hantera dina utmaningar på ett effektivt sätt och uppnå långsiktig återhämtning.

Du kan förändra:

Behandling för olika typer av beroende

Vi erbjuder behandling för olika typer av beroendeproblematik, inklusive alkohol- och drogberoende, spelberoende, sexberoende och ätstörningar. Vi arbetar också med att behandla underliggande psykiska problem som kan bidra till beroendeproblematiken, inklusive depression, ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Kontakta oss på SPFAB för att lära dig mer om vår behandling.