Blogg

Stress och Utmattningssyndrom: Ny heldagsutbildning!

Publicerad: 20 mars 2018

I utbildningarna presenterar jag en arsenal av effektiva, men i Sverige inte särskilt välkända, metoder för att motverka stress och hjälpa individer ut ur utmattningssyndrom. En av metoderna är Passiv/Aktiv träning som Stefan och Kerstin Sandström har utvecklat tillsammans och som har godkänts av professor Theorell på Karolinska Institutet. En annan grundar sig på Havening som är en metod för att behandla posttraumatisk stress.

Se mera ingående beskrivning på: https://www.spfab.se/utbildning/Stress-och-Utmattning

Utbildningar med Stefan Sandström Våren 2018

Publicerad: 12 januari 2018

Detta är de utbildningsdagar som jag har inbokade just nu under våren och som vem som helst kan anmäla sig till. Jag har också utbildningar för olika arbetsplatser.

                      Klicka på länkarna och kom till anmälan och mera information.

25 januari Västerås Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, föredrag 1 tim och 40 min, SSIL-konferens.

29 januari Sturup, Spelberoende, heldagsutbildning, Pikukommun, Sturup Airport hotell.

1 februari Stockholm, Spelberoende, heldagsutbildning, ExpoMedica .

8 februari Stockholm, Traumabaserad Missbruksvård, heldagsutbildning, ExpoMedica .

22 februari Göteborg, Spelberoende, heldagsutbildning, Kompetenstjänst.

20 mars Stockholm, Spelberoende, heldagsutbildning, Kompetenstjänst

22 mars Lund, Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, föredrag 1 tim och 40 min, SSIL-konferens.

26 mars Linköping, Samsjuklighet och lågaffektivt bemötande, med Agneta Björck,Ostgota Care NBV Länsstyrelsen Östergötland

11 april Stockholm, Makten du har - om maktetik, föredrag 1 tim 40 min, Konferens Vuxna och psykisk ohälsa.

2 maj Umeå, Spelberoende, heldagsutbildning, Pikukommun.

21 maj Tylösand, Hantera hot och våld genom lågaffektivt bemötande, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

22 maj Tylösand, Spelberoende, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

23 maj Tylösand, Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

Hot, våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv

Publicerad: 10 januari 2018

Just nu är det många som är intresserade av denna utbildning som sätter våld-och-hot -problematiken i samband med trauma, flashbacks och utagerande.

Läs mer. . .

Behandling av spelmissbruk - vad hjälper

Publicerad: 2 december 2017
SBUs rapport från 2016 visar inget stöd för att behandlingar av spelmissbruk utan behandling av de vanliga samsjukligheterna såsom alkoholism, narkotikamissbruk, personlighetsstörningar, anknytningsstörningar mm. skulle hjälpa:
 • Psykologisk behandling Patienter på väntelistan förbättrades lika mycket som de som fick behandling.
 • Skriftlig självhjälp och kort rådgivning, ingen tydlig relevans
 • Motiverande samtal (MI) m.fl. ingen klinisk relevans
 • KBT ingen större effekt, möjligen på svårighetsgrad av spelande
 • Inga av studierna visar att en kombination av åtgärder skulle ha bättre effekt
 • Läkemedelsbehandling för litet underlag för att kunna göra en bedömning.
Det är kanske inte så förvånande att en smal behandling av just pelberoendet inte hjälper så mycket när samsjukligheten ä så omfattande. Om man har spelberoende och heroinberoende så hjälper ju kanske inte en isolerad behandling av spelberoendet upp situationen.
Se mera om vår utbildning om Spelberoende på

Lågaffektivt bemötande i missbruksvård

Publicerad: 19 november 2017

När det lågaffektiva förhållningssättet ska tillämpas på klienter med beroendeproblematik gäller detta oftast sådana personer som har trauman, anknytningsstörningar och en benägenhet att agera ut till följd av flashbacks.

Det som skapar hetsiga och konfliktfyllda känslor är sådant som aktiverar det sympatiska nervsystemet som är vårt kamp-och flyktsystem. Sådana beteenden kommer fortsättningsvis att kall eskaleringar eftersom de trappar upp den känslomässiga intensiteten. De lågaffektiva strategierna syftar istället till att individen så långt möjligt ska fungera utifrån den lugnare parasympatiska modaliteten. Det finns flera skäl till detta.

 Vid sympatikusaktivering ökar risken för:

 • Utagerande kampbeteenden såsom
  • Ilskeutbrott
  • Allvarliga konflikter
  • Våldsamt utagerande
 • Olika utagerande flyktbeteenden såsom
  • Drogsug
  • Rymning/flykt
  • Sexuellt utagerande

Vid sympatikusaktivering sker också:

 • En primitivisering av känslorna (ilska/skräck) och
 • Ett urartande av intelligens och problemlösningsförmåga eftersom frontalloben, den intelligentaste delen av hjärnan blockeras av stresshormonet noradrenalin.

Dessa reaktioner är naturligtvis allvarliga hinder för kommunikation, kontakt och behandling. Ju mindre tid som tillbringas med sådana beteenden ju bättre för behandlingen och ju bättre klimat skapas mellan yrkesmänniska och klient i olika sammanhang, liksom klienter emellan.

Exempel: Jag har själv upplevt, och fått bekräftat av dem jag handlett och kursdeltagare hur klienter tenderar att bli avsevärt mera samarbetsvilliga, lugna och intelligenta när de har kommit till en punkt där de kan känna sig trygga i relationen och därför blir mera avspända.

Ett lågaffektivt synsätt vid missbruksvård bör i första hand syfta till att:

undvika sympatikusaktivering och återföra processen till det parasympatiska nervsystemet.

Det är inte bara klienter som riskerar att aktivera det sympatiska nervsystemet genom att olika eskalerande beteenden – även socialsekreterare, boendestödjare, behandlare m.fl. kan gå in i detta, bl.a. som en reaktion på stress, ofta med konflikter som följd. För andra kan det ske som en följd av egna traumatiska upplevelser, eller – i värsta fall – utifrån brister i etik och människosyn.

Utbildning om spelberoende 5/12

Publicerad: 13 oktober 2017

Den 5 december har jag en heldagsutbildning om spelberoende i Växjö för Region Kronoberg.

Mera info på Denna Länk!

Virtuellt behandlingshem på nätet

Publicerad: 13 oktober 2017

För att visa upp mina idéer om behandling av drogberoende har jag lagt upp en hemsida till ett icke-existerande behandlingshem som heter Kvinnofrid. På sidan kan man läsa några av de principer och behandlingsfokus som jag tycker är viktigast.

Besök den gärna på: https://www.kvinnofrid.net/

Utbildningar om beroendeproblematik med Stefan Sandström närmsta tiden

Publicerad: 11 oktober 2017

Utbildningar med mig som man kan anmäla sig till:
Utbildningar med Kompetenstjänst AB, se https://www.kompetenstjanst.se/sok-event/#main
Alla är heldagsutbildningar:


- 26 okt Missbrukande kvinnor, Växjö,
- 27 oktober, Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinfer, Kalmar
– 16 nov Traumabaserad Missbruksvård, Stockholm
– 28 nov Dubbeldiagnos: missbruk och psykisk störning, Malmö
– 1 december, Traumabaserad Missbruksvård, Göteborg
samt:
– Dubbeldiagnos, vid Psykisk ohälsa mässan i Umeå, 1 tim 40 min, se http://norr.psyoh.se/
– Dubbeldiagnos, vid Psykisk ohälsa, 1 tim 40 min, http://syd.psyoh.se/
samt:
– Missbruk och samsjuklighet, Växjö, Region Kronoberg, Heldag (Kontakta Regionen)

För mer information om kurser hjag har om beroende se även under länken "Missbruk och Medberoende" på hemsidan.

Vår verksamhet just nu

Publicerad: 10 oktober 2017

Jag (Stefan) står för den mesta verksamheten, eftersom Kerstin är aktiv på annat håll. Hon har dock ibland någon terapi eller utbildning.

Läs mer. . .

Testinlägg

Publicerad: 10 oktober 2017

Testinlägg

Läs mer. . .