Blogg

Förtryckande kommunikation: ”Nu ska du göra så här!”

17-03-2023
Förtryckande kommunikation: ”Nu ska du göra så här!”Sådan kommunikation sker när behandlaren eller handläggaren har en monolog snarare än en dialog. Detta är mycket vanligt och har lett till att de flesta klienter har en effektiv monologresistens. Det innebär…

Utbildning om Trauma och Missbruk

18-08-2018
En ny, unik och kort utbildning riktar sig till dig som behandlar denna grupp och ger möjlighet att genomföra effektiv traumabehandling på ett riskfritt sätt genom att fokusera på att hantera stress och trauma med självreglering. Metoden kallas Stress…