De 5 Pådrivarna

Essensen av våra inre krav som omilt piskar oss fram genom tillvaron.

          – Nu kan du se min livesändning om detta på Facebook (Länk)

Pådrivarna är fem budskap som ges under barndom och uppväxt och som höjer kravnivån på oss på ett sätt som är till skada. Pådrivarna är:
 • Var till lags
 • Var stark
 • Var perfekt
 • Ansträng dig
 • Skynda på
Var och en av dessa är förknippad med en beteendesekvens som leder till problem.
Alla människor har minst en Pådrivare, ofta fler.
Det är inte hur många Pådrivare man har som avgör hur stora psykiska problem man har, man hur mycket tid man tillbringar i Pådrivare totalt har mycket att betyda för detta. Pådrivare är motsatsen till Mindfulness.

de 5 pådrivarna - om stress och missbruk - utbildning

e-bok; beställ kostnadsfritt från: stefan@spfab.se

Hur beggreppet uppstod

Den amerikanske transaktionsanalytikern, filosofie doktorn och psykologen Taibi Kahler arbetade på olika psykiatriska kliniker. Där lade han märke till att vissa beteenden alltid tycktes förekomma strax innan det uppstod, utagerande, konflikter, felbedömningar, slagsmål m.m. Dessa beteenden identifierade han som de 5 pådrivarna.

Vad kännetecknar de olika Pådrivarna?

Var till lags

Man tänker på andra i första hand och/eller är lydig mot dem, på ett sätt som är till skada för en själv.

Var stark

Man försöker lösa problem genom att bita ihop och ta i mer när det kärvar. Man är ofta "kvasiautonom" (= att låtsas vara oberoende av andra när man inte är det egentligen) och ber inte om hjälp när man skulle ha behövt.

Var perfekt 

Man försöker ge ett helt felfritt intryck t.ex. genom att vara perfekt prydlig i sitt yttre och/eller i sitt beteende, så att ingen ska kunna peka på några brister. Perfektion är dock alltid illusion, eftersom det är omöjligt att vara perfekt.

Ansträng dig

Man upplever att det är viktigare att  arbeta hårt än att lyckas med det man gör. Ofta gör man saker onödigt komplicerade för sig genom att man fastnar i detaljer.

Skynda på Man skyndar sig när det inte behövs, eller väntar till sista minuten med saker så att man alltid måste skynda sig. Leder till tidsstress.

Vad är skadligt med att vara i Pådrivare?

 • Man bygger upp stress. Jag anser att all psykisk stressuppbyggnad går genom pådrivare.
 • Man misslyckas med det man gör på kort eller lång sikt.
 • Dåliga känslor följer av Pådrivare.
 • Det faktum att man inte är i nuet leder till: Försämrad livskvalitet, försämrade relationer och sämre kommunikation med andra.

Genom att identifiera och stoppa pådrivare

åstadkommer man positiv psykologisk förändring. Jag har arbetat med detta begrepp i mer än 35 år som psykolog och haft stor nytta av det. Särskilt positivt har det varit för dem som har oerhört mycket krav på sig och som därför riskerar t.ex. att hamna i utmatningssyndrom. Alkoholmissbrukare är en grupp som dignar under omöjliga krav och där enda sättet att komma undan dem är att dricka. Därför borde  Pådrivare vara ett primärt instrument i behandlingen av alkoholberoende.

Vår online-utbildning om Pådrivare

innehåller:

 1. 2 tim video (Motsvarande en heldag i liveutbildning)
 2. E-bok om Pådrivare, 78 sidor
 3. Evidensbaserat pådrivartest, som jag utvecklat tillsammans med professor Joseph Schaller vid GBGs universitet.
 4. PowerPoint-kompendium

Vill du veta mer?

Klicka här för mera info

de 5 pådrivarna som skapar stress - vi utbildar inom stress och missbruk