Hot, våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv

Just nu är det många som är intresserade av denna utbildning som sätter våld-och-hot -problematiken i samband med trauma, flashbacks och utagerande.

Hot. våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv (heldagsutbildning).

Innehåll:

Trauma: Definition, funktion, biologi, flash-backs, utagerande,

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS)

Anknytningsproblem och trauma

Konflikter och konflikttyper

Lågaffektivt bemötande

Akuta situationer

Känslo/tankemönster  som skapar våld

Arbetsmiljölagstiftningen