Utbildningsdag!

Utbildning inom antisociala personer och pskykopati löper större risk för missbruk

Trots att antalet med antisocial personlighetsstörning/psykopati inte är större än 3 % av männen och 1 % av kvinnorna, enligt en ofta förekommande skattning, utgör denna grupp en mycket större andel när det gäller kriminella och missbrukare. Förståelsen för hur problemet skapas och särskilt för hur det behandlas tycks praktiskt taget lysa med sin frånvaro i dagens Sverige. Den här utbildningsdagen vill ge kursdeltagarna en rejäl uppgradering i båda dessa hänseenden.

Målgrupp:

 • Missbruksbehandling, HVB m.fl.
 • Kriminalvård, Rättspsykiatri
 • Socialtjänst
 • Psykiatri

Kursledare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog och författare till flera böcker om våld och missbruk. Hans senaste bok är "Missbruk – trauma och samsjuklighet" (Gothia 2019). Stefan har arbetat med klientgruppen på HVB-hem, som psykoterapeut och handledare sedan mer än 35 år tillbaka.

För mera information, se hemsidan www.spfab.se

Se även hans FaceBooksida Traumabaserad Missbruksvård

Innehåll:

 • Antisocial personlighetsstörning – diagnos
 • Primära och sekundära psykopater är en viktig distinktion där de primära psykopaterna är avsevärt mera störda och svårbehandlade, men också mycket ovanligare än de sekundära.
 • Avvikande normsystem kan skapa asocialitet. Man kan komma från en kultur med mycket annorlunda normsystem, eller tillhöra en kriminell subkultur som t.ex. maffian.
 • Gängföräldern
 • Vanlig samsjuklighet vid psykopati/antisocial personlighetsstörning innefattar:
  • Kriminalitet
  • Missbruk
  • Ångestproblematik
  • Beteendestörningar
  • Social fobi
  • Trauma (PTSD, komplext trauma m.m.
 • Hur grunderna för problemet uppstår i barndomen
  • Anknytningsproblematik
  • Andra utvecklingspsykologiska skäl
  • Brister i mentaliseringsförmågan
 • Den största svårigheten: Att få en trovärdig behandlingskontakt
 • Psykopatens grundproblem – att kontrollera människor då man inte kan lita på dem
 • Wolf Game: ”Wolf” står för Watch Out Liers Fool You, och är ett mönster som använts mest av avancerade primära psykopater för manipulation och kontroll.
 • Vanliga fällor i behandlingen
 • 3 typer av antisociala/psykopater – 3 olika behandlingsmetoder
  • Hur man får kontakt
  • Vad som är målområdet för arbetet
  • Vad man måste undvika

Anmälan: till mail: stefan@spfab.se  inklusive faktureringsadress.

Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse på din anmälan.

Senaste anmälningsdatum 6 april.

Kurslokal:

Stiftsgården Åkersberg, 5 min promenad från järnvägsstationen.

Kostnad: 2200:- + moms inklusive kaffe på för och eftermiddagen samt lunch.

 Fakturan ska vara betald senast 28 april.