Behandling av spelmissbruk - vad hjälper

SBUs rapport från 2016 visar inget stöd för att behandlingar av spelmissbruk utan behandling av de vanliga samsjukligheterna såsom alkoholism, narkotikamissbruk, personlighetsstörningar, anknytningsstörningar mm. skulle hjälpa:
  • Psykologisk behandling Patienter på väntelistan förbättrades lika mycket som de som fick behandling.
  • Skriftlig självhjälp och kort rådgivning, ingen tydlig relevans
  • Motiverande samtal (MI) m.fl. ingen klinisk relevans
  • KBT ingen större effekt, möjligen på svårighetsgrad av spelande
  • Inga av studierna visar att en kombination av åtgärder skulle ha bättre effekt
  • Läkemedelsbehandling för litet underlag för att kunna göra en bedömning.
Det är kanske inte så förvånande att en smal behandling av just pelberoendet inte hjälper så mycket när samsjukligheten ä så omfattande. Om man har spelberoende och heroinberoende så hjälper ju kanske inte en isolerad behandling av spelberoendet upp situationen.
Spelmissbruk

Läs mer om vår handledning och utbildning inom beroendeproblematik