Hot, våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv

Just nu är det många som är intresserade av denna utbildning som sätter våld-och-hot -problematiken i samband med trauma, flashbacks och utagerande.

Hot. våld och trauma – ett lågaffektivt perspektiv (heldagsutbildning).

Innehåll:

  • Trauma: Definition, funktion, biologi, flash-backs, utagerande,
  • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSS)
  • Anknytningsproblem och trauma
  • Konflikter och konflikttyper
  • Lågaffektivt bemötande
  • Akuta situationer
  • Känslo/tankemönster  som skapar våld
  • Arbetsmiljölagstiftningen

Till sidan: Utbildning: Hot och Våld i arbetslivet