Vår verksamhet just nu

Jag (Stefan) står för den mesta verksamheten, eftersom Kerstin är aktiv på annat håll. Hon har dock ibland någon terapi eller utbildning.

Stefan Sandström - psykolog - Dubbeldiagnos

Jag arbetar mest med utbildningar just nu, i andra hand med handledningar, i tredje hand med terapier och - inte att förglömma - jag skriver en bok om Samsjuklighet vid Missbruk för Liber Utbildning, som ska komma ut under våren 2018.

Utbildningar

Mina utbildningar sker aldrig i egen regi, utan köps av kommuner, regioner, kursanordnare, privata aktörer m.fl. De viktigaste temana för de utbildningarna är just nu:

  • Olika utbildningar om missbruk (se på hemsidan under den fliken). Jag har också en Facebooksida som heter Traumabaserad Missbruksvård.
  • Våld och hot i arbetslivet - utbildningar som jag har haft och utvecklat under många år. Jag har också skrivit 3 böcker i ämnet (se under fliken "Våra böcker" på hemsidan).
  • Spelmissbruk - är en ny och fullmatad utbildningsdag med mycket kunskap för dem som ska handlägga sådana problem inom t.ex. socialtjänsten.

Handledning

Just nu handleder jag inom socialpsykiatrin, HVB-boenden, och ett  HVB hem som behandlar ungdomar, dessutom enskilda som en terapeut och en handledare.

Terapier

Både Kerstin och jag bedriver terapier med enskilda klienter.

Boken

Ska jag skriva mera om senare.