Blogg

De 5 Pådrivarna

Publicerad: 10 augusti 2019

Essensen av våra inre krav som omilt piskar oss fram genom tillvaron.

          – Nu kan du se min livesändning om detta på Facebook (Länk)

Pådrivarna är fem budskap som ges under barndom och uppväxt och som höjer kravnivån på oss på ett sätt som är till skada. Pådrivarna är:
  • Var till lags
  • Var stark
  • Var perfekt
  • Ansträng dig
  • Skynda på
Var och en av dessa är förknippad med en beteendesekvens som leder till problem.
Alla människor har minst en Pådrivare, ofta fler.
Det är inte hur många Pådrivare man har som avgör hur stora psykiska problem man har, man hur mycket tid man tillbringar i Pådrivare totalt har mycket att betyda för detta. Pådrivare är motsatsen till Mindfulness.

Läs mer. . .


Utbildning om Trauma och Missbruk

Publicerad: 18 juni 2018

En ny, unik och kort utbildning riktar sig till dig som behandlar denna grupp och ger möjlighet att genomföra effektiv traumabehandling på ett riskfritt sätt genom att fokusera på att hantera stress och trauma med självreglering. Metoden kallas Stress & Trauma-modellen.

“Efter att ha arbetat med beroendeproblematik i mer än 35 år har jag på senare år hittat några enkla tekniker som har lett till en revolutionerande skillnad i varaktiga resultat.” Stefan Sandström, Legitimerad psykolog, missbruksexpert, föreläsare och författare till bland annat Motståndskraft - förändring kris och återhämtning.

Läs mer. . .


Virtuellt behandlingshem på nätet

Publicerad: 13 oktober 2017

För att visa upp mina idéer om behandling av drogberoende har jag lagt upp en hemsida till ett icke-existerande behandlingshem som heter Kvinnofrid. På sidan kan man läsa några av de principer och behandlingsfokus som jag tycker är viktigast.

Läs mer. . .