Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem

Handledning inom friskvård & psykologi

Stefan Sandström har internationell examen som handledare enligt EATA (European Association for Transactional Analysis) och utbildar även handledare själv internationellt.

Jag har handlett sedan 1987, mest inom socialtjänst, behandlingshem och ungdomshem, men också inom skola, arbetsförmedling m.m.

Som leg psykolog bidrar jag med mina specialistkunskaper och har under åren sett att jag utifrån detta kan lägga till någonting som inte redan funnits i verksamheterna. Därför att jag har handlett så många olika verksamheter under årens lopp har jag ett vitt spektrum av kunskaper inom det psykosociala arbetsfältet. Mina specialkunskaper inom våld i arbetslivet, missbruk, dubbeldiagnoser och psykisk störning har ofta kommit väl till pass.