top of page

Barndomstrauman och självuppfattningVid svåra trauman, särskilt vid svåra barndomstrauman, har det visat sig att ingen av de regioner som har att göra med att uppleva och känna av det egna självet är aktiva. Detta är en vanlig bakgrundsfaktor hos människor med svåra drogproblem. Om man växer upp som barn och tonåring med ett sådant handikapp att man inte lyckas känna av sig själv och sina

egna reaktioner, känslor och upplevelser kommer detta att avsevärt försvåra identitetsbildningen.

.

Det utvecklingspsykologiska målet med tonåren är just att skapa sig en vuxen identitet, som kan fungera för en person som är delaktig i samhället fullt ut. När inte detta har skett innebär det att man får stora svårigheter att fungera till exempel i boende, på arbetsplatser med mera. Därför är det ett viktigt mål vid rehabilitering att hjälpa individen att bottna i en fungerande självuppfattning.

.

Självuppfattningen har också ett viktigt förhållande till mentaliseringsprocesserna (förmågan att tänka om tankar, känslor, beteenden, relationer med mera). När självuppfattningen

inte är särskilt utvecklad blir det svårt att tänka om och förstå sig

själv och omvänt: när man inte förstår sig själv blir det svårt att tänka om känslor tankar, beteenden och relationer man kan ha.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page