top of page

På bara något år har diagnosen fördubblats och antas ökar än mer. Hur är det möjligt?Det här fenomenet kommer sju år efter 2015 då vi tog emot många ensamkommande ungdomar från Syrien, Afghanistan, Somalia m.fl. länder. Ungdomarna var i stor utsträckning traumatiserade, men när de kom fram till Sverige fick de nästan aldrig någon traumabehandling. 


Tillgången var och är dålig, och bristande språkkunskaper omöjliggjorde den i ett tidigt skede. Sverige ligger i strykklass när det gäller trumabehandling, mycket därför att vi inte har haft krig på länge, medan ofta krigförande nationer som USA och UK toppar ligan härvidlag.Nu är det så att kardinalsymptomen vid ADHD – koncentrationssvårigheter, impulsivitet och hyperaktivitet – är exakt desamma som är vanligen förekommande vid trauman. Det är så vsammstämmigt att man inte kan ställa en differentialdiagnos utifrån våra vanliga manualer DSM och ICD, vilket beror på att de inte tar i beaktande hur problemet har uppstått. Man gjorde det tidigare, men slutade efter DSM II. I ett land som Sverige där vi är jättebra på ADHD och jättedåliga på trauma är det inte underligt om feldiagnostiken blir omfattande.Således vill jag hävda: a t t ökningen av ADHD-diagnoser inte alls är överraskande. Det är dock inte ADHD som har ökat så mycket, utan obehandlade trauman. De ensamkommande som vi tog emot då har nu hunnit få "sin diagnos".


För mera info om mitt arbete med detta, se min hemsida: www.spfab.se3 views0 comments

Comments


bottom of page