top of page

Svåra trauman och identitetsstörningar


Vid svåra trauman, särskilt vid utvecklingstrauman före 8 års ålder, har det visat sig att ingen av de regioner i hjärnan som har att göra med att uppleva och känna av det egna självet är aktiva. Detta är en vanlig bakgrundsfaktor hos människor med svåra drogproblem. Om man växer upp som barn och tonåring

med ett sådant handikapp att man inte lyckas känna av sig själv och sina egna reaktioner, känslor och upplevelser kommer detta att avsevärt försvåra identitetsbildningen.

.

Det utvecklingspsykologiska målet med tonåren är att skapa sig en vuxen identitet, som kan fungera för en person som är delaktig i samhället fullt ut. När inte detta har skett innebär det att man får stora svårigheter att fungera till exempel i boende, på arbetsplatser med mera. Därför är det ett viktigt mål vid rehabilitering/habilitering att hjälpa individen att bottna i en fungerande självuppfattning.0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page