Blogg

De 5 Pådrivarna

Publicerad: 10 augusti 2019

Essensen av våra inre krav som omilt piskar oss fram genom tillvaron.

          – Nu kan du se min livesändning om detta på Facebook (Länk)

Pådrivarna är fem budskap som ges under barndom och uppväxt och som höjer kravnivån på oss på ett sätt som är till skada. Pådrivarna är:
  • Var till lags
  • Var stark
  • Var perfekt
  • Ansträng dig
  • Skynda på
Var och en av dessa är förknippad med en beteendesekvens som leder till problem.
Alla människor har minst en Pådrivare, ofta fler.
Det är inte hur många Pådrivare man har som avgör hur stora psykiska problem man har, man hur mycket tid man tillbringar i Pådrivare totalt har mycket att betyda för detta. Pådrivare är motsatsen till Mindfulness.

Läs mer. . .