Blogg

Utbildningar med Stefan Sandström Våren 2018

Publicerad: 12 januari 2018

Sandström-utbildning

Detta är de utbildningsdagar som jag har inbokade just nu under våren och som vem som helst kan anmäla sig till. Jag har också utbildningar för olika arbetsplatser.

                      Klicka på länkarna och kom till anmälan och mera information.

25 januari Västerås Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, föredrag 1 tim och 40 min, SSIL-konferens.

29 januari Sturup, Spelberoende, heldagsutbildning, Pikukommun, Sturup Airport hotell.

1 februari Stockholm, Spelberoende, heldagsutbildning, ExpoMedica .

8 februari Stockholm, Traumabaserad Missbruksvård, heldagsutbildning, ExpoMedica .

22 februari Göteborg, Spelberoende, heldagsutbildning, Kompetenstjänst.

20 mars Stockholm, Spelberoende, heldagsutbildning, Kompetenstjänst

22 mars Lund, Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, föredrag 1 tim och 40 min, SSIL-konferens.

26 mars Linköping, Samsjuklighet och lågaffektivt bemötande, med Agneta Björck,Ostgota Care NBV Länsstyrelsen Östergötland

2 maj Umeå, Spelberoende, heldagsutbildning, Pikukommun.

21 maj Tylösand, Hantera hot och våld genom lågaffektivt bemötande, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

22 maj Tylösand, Spelberoende, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

23 maj Tylösand, Dubbeldiagnos - missbruk och psykisk störning, heldagsutbildning, Region Kronoberg,Tylösandsdagarna.

Läs mer. . .

Utbildningar om beroendeproblematik med Stefan Sandström närmsta tiden

Publicerad: 11 oktober 2017

Utbildningar med mig som man kan anmäla sig till:
Utbildningar med Kompetenstjänst AB, se https://www.kompetenstjanst.se/sok-event/#main
Alla är heldagsutbildningar:


- 26 okt Missbrukande kvinnor, Växjö,
- 27 oktober, Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinfer, Kalmar
– 16 nov Traumabaserad Missbruksvård, Stockholm
– 28 nov Dubbeldiagnos: missbruk och psykisk störning, Malmö
– 1 december, Traumabaserad Missbruksvård, Göteborg
samt:
Dubbeldiagnos, vid Psykisk ohälsa mässan i Umeå, 1 tim 40 min, se http://norr.psyoh.se/
Dubbeldiagnos, vid Psykisk ohälsa, 1 tim 40 min, http://syd.psyoh.se/
samt:
– Missbruk och samsjuklighet, Växjö, Region Kronoberg, Heldag (Kontakta Regionen)

Sandström-utbildning

För mer information om kurser hjag har om beroende se även under länken "Missbruk och Medberoende" på hemsidan.

Läs mer. . .