Blogg

Stress och Utmattningssyndrom: Ny heldagsutbildning!

Publicerad: 20 mars 2018

I utbildningarna presenterar jag en arsenal av effektiva, men i Sverige inte särskilt välkända, metoder för att motverka stress och hjälpa individer ut ur utmattningssyndrom. En av metoderna är Passiv/Aktiv träning som Stefan och Kerstin Sandström har utvecklat tillsammans och som har godkänts av professor Theorell på Karolinska Institutet. En annan grundar sig på Havening som är en metod för att behandla posttraumatisk stress.

Läs mer. . .