Utbildningar

Vi gör upplägg inom temat utifrån era behov. Vanligen är utbildningarna från 40 minuter och upp till två dagar.

Arbetsspråk: Stefan arbetar förutom på svenska även på engelska och franska.

Lågaffektiva Hot och våld utbildningar

Mina utbildningar om våld och hot riktar sig till personal med människovårdande och pedagogiska arbetsuppgifter. De utgår från relation och lågaffektiv kommunikation som medel för att undvika våld. Utbildningarna kan göras mer eller mindre omfattande, från en halvdag till flera dagar och kan anpassas speciellt till …

Läs mer

Stress och utmattning utbildning

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och författare till Självkännedom och Självhjälp vid Stress och Utbrändhet (2007) och har tillsammans med Kerstin Sandström skrivit Motståndskraft  förändring, kris och återhämtning (2012). Han är verksam som stresscoach sedan många år och utbildar också i ämnet.

Läs mer

Beroendeproblematik

Jag har lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik i Sverige och Finland i olika kontexter. Eftersom jag utbildar och handleder mycket i detta ämne har jag lagt ut ett virtuellt behandlingshem på nätet där jag visar hur en behandling utifrån mina tankar skulle kunna te sig. (Behandlingshemmet finns alltså inte, …

Läs mer

Ny Bok och Utbildningar: Missbruk, trauma och samsjuklighet

Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk erbjuder svensk beroendevård nästan aldrig traumabearbetning, vilket leder till katastrofala resultat. Detta är det primära fokuset för Missbruk, trauma och samsjuklighet av Stefan Sandström (Gothia, …

Läs mer