Beroendeproblematik

Jag har lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik i Sverige och Finland i olika kontexter. Eftersom jag utbildar och handleder mycket i detta ämne har jag lagt ut ett virtuellt behandlingshem på nätet där jag visar hur en behandling utifrån mina tankar skulle kunna te sig. (Behandlingshemmet finns alltså inte, utan är en fantasiskapelse).

https://www.kvinnofrid.net/

Ny bok: Missbruk, trauma och samsjuklighet av Stefan Sandström

(Gothia, 2019) kan beställas nu. Klicka på Denna Länk

Heldagsutbildningar inom beroendeproblematik kan beställas av mig

 • Drogmissbruk

 • Alkoholism

 • Spelmissbruk

 • Dubbeldiagnos - samsjuklighet

 • Traumabaserad missbruksbehandling

 • Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor

 • Spelmissbruk

 • Dataspelsmissbruk

 • Utagerande

 • Anknytningsarbete

 • Våld och hot i arbetsmiljön

 • Traumabehandling

 • Människor med personlighetsstörningar

 • Behandling av depression

 • Behandling av människor med psykopati

 • Motivation och kommunikation vid ADHD och autismspektrumstörningar

Halvdagsutbildningar som kan hållas separat eller kombineras

 • Kommunikation vid multidiagnoser

 • Tre typer av självskadebeteenden