Beroendeproblematik

Beroendeproblematik - missbruk och utbildning

35 års erfarnehet av missbruksvård i Sverige och Finland.

Nu aktuell med boken "Missbruk,trauma och samsjuklighet" (Gothia, 2019) se nedan.

"Bra föreläsare som höll igång ens uppmärksamhet"

"Upplägget i föreläsningen var bra, och hans kompetens och kunnande högt. Lärde mig nytt!"

" Små konkreta tips och tricks utöver teori är bra bonusar. Föreläsaren var också bra och engagerande tycker jag, jag hade lätt att hålla fokus."

"Ny kunskap som jag kan använda mig av i mötet med mina kunder"

"Även om man "egentligen vet" att någon form av trauma ligger bakom psykisk ohälsa/missbruk så blev man uppdaterad om att oftare påminna sig om det trauma klienterna har med sig i mötet med oss."

"Innehållet var givande och är något jag har stor nytta av i mitt arbete. "

Utvärdering från en kurs "Missbruk, trauma och samsjuklighet" i september 2019

Ny bok: Missbruk, trauma och samsjuklighet av Stefan Sandström

(Gothia, 2019) kan beställas nu. 

beroendeproblematik - missbruk och utbildning

Heldagsutbildningar inom beroendeproblematik kan beställas av mig

 • Drogmissbruk

 • Alkoholism

 • Spelmissbruk

 • Dubbeldiagnos - samsjuklighet

 • Traumabaserad missbruksbehandling

 • Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor

 • Spelmissbruk

 • Dataspelsmissbruk

 • Utagerande

 • Anknytningsarbete

 • Våld och hot i arbetsmiljön

 • Traumabehandling

 • Människor med personlighetsstörningar

 • Behandling av depression

 • Behandling av människor med psykopati

 • Motivation och kommunikation vid ADHD och autismspektrumstörningar

Halvdagsutbildningar som kan hållas separat eller kombineras

 • Kommunikation vid multidiagnoser

 • Tre typer av självskadebeteenden