Ny Bok och Utbildningar: Missbruk, trauma och samsjuklighet

Trots att internationell forskning visar att trauma är den bakgrundsfaktor som är mest länkad till substansmissbruk erbjuder svensk beroendevård nästan aldrig traumabearbetning, vilket leder till katastrofala resultat. Detta är det primära fokuset för Missbruk, trauma och samsjuklighet av Stefan Sandström (Gothia, 2019)

Beställ boken på Denna Länk.

Ur innehållet:

  • Samsjuklighet
  • Missbruk och Trauma
  • Anknytningens betydelse -relationsbyggande
  • Utagerande som en följd av trauma
  • Mentalisering
  • Kvinnor som missbrukar
  • Medberoende
  • Jag erbjuder flera olika utbildningar utifrån bokens innehåll. Du kan se dem om du trycker på Denna Länk.

  • Jag erbjuder också utbildningar i traumabehandling tillsammans med Gunilla Hamne och Ulf Sandström. Du kan läsa mer om dem om du trycker på Denna Länk

  • Den som så vill kan också få handledning på Traumabaserad Missbruksvård.