Spelmissbruk utbildning

Nu går jag ut med en ny utbildning om spelmissbruk (pengaspel).

Aktualitet: Från och med årsskiftet 2018 inkluderas ansvar för spelmissbruk i socialtjänstlagen. Detta innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Problemets utbredning: The Swedish longitudinal gambling study från 2014 (Romild och Vollberg) konstaterar man att ca: 2 % av befolkningen har problem med pengaspel. Som särskilt sårbara grupper nämns

 • unga män i åldern 18–24 år (ca: 10%)
 • kvinnor mellan 45 och 74 åt där spelandet ökar snabbt.

En heldagsutbildning 

Utbildningsdagen riktar sig till yrkesgrupper som kan möta människor med spelberoende och som yrkesmässigt arbetar med hjälp stöd och behandling. Dagen syftar till att ge en orientering om spelberoende utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders) som inbegriper viktiga aspekter av problematik, samsjuklighet och behandling av problemet.

Kursledaren: Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har arbetat med beroendeproblematik i över 30 år. Han är författare till ett flertal böcker. Stefan har mött spelmissbruket i psykoterapier, som medarbetare och sedan handledare på HVB-hem i Sverige och Finland och som handledare inom socialtjänsten.

Kursinnehåll

 • Spelmissbruk i lagstiftning och demografi
 • Spelmissbruk och andra missbruk – skillnader och likheter
 • Definition av spelmissbruk utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders).
 • Gradering av svårighetsgrad vid spelmissbruk enligt DSM
 • Hjärnans funktionssätt vid spelmissbruk:
  • Belöningssystemets funktioner vid spelmissbruk och annat missbruk.
  • Stressens påverkan på hjärnan vid spel leder till sämre funktionalitet och omdöme genom att känslorna primitiviseras och den kognitiva förmågan urartar.
 • Samsjuklighet: Spelberoendet är ofta ett problem hos människor som har andra diagnoser – inte minst vad gäller missbruk.
 • Den som lider av spelmissbruk förlorar sina pengar. Samtidigt finns det också de som stadigt tjänar pengar på vissa typer av spel. Detta visar att själva förlorandet är en viktig del av spelmissbruket.
 • Föräldrar, män, hustrur och barn liksom även ibland vänner tenderar att dras in i skadliga mönster i förhållande till den som spelar om pengar. Här klargörs dessa mönster så att de enklare kan motverkas.
 • Olika behandlingsstrategier vid pengaspel presenteras.

Boka spelmissbruk utbildning & hjälp

Stefan Sandström och Kerstin Sandström arbetar inom fältet psykologi och friskvård, med verksamhet som sträcker sig över Europa. Det mesta av vår tid går till utbildning och handledning, men vi bedriver också behandling av enskilda och familjer. 

Stefan Sandström 

0708-88 88 22
stefan@spfab.se

Kerstin Sandström

0705-29 12 21
kerstin@spfab.se