Stress och utmattning utbildning

sandström-stress-utbildning

Stefan Sandström är legitimerad psykolog och författare till Självkännedom och Självhjälp vid Stress och Utbrändhet (2007) och har tillsammans med Kerstin Sandström skrivit Motståndskraft  förändring, kris och återhämtning (2012). Han är verksam som stresscoach sedan många år och utbildar också i ämnet.

Motverka stress och komma ut ur utmattningssyndrom

I utbildningarna presenterar jag en arsenal av effektiva, men i Sverige inte särskilt välkända, metoder för att motverka stress och hjälpa individer ut ur utmattningssyndrom. En av metoderna är Passiv/Aktiv träning som Stefan och Kerstin Sandström har utvecklat tillsammans och som har godkänts av professor Theorell på Karolinska Institutet. En annan grundar sig på Havening som är en metod för att behandla posttraumatisk stress.

En reaktion på nedanstående utbildning från en chef inom Arbetsförmedlingen:

sandstrom-referens

Exempel på utbildningsdag:

 •        Definitioner
 •        Varför blir man stressad: tre faktorer som höjer stressnivån
  •    Livshändelser – att gifta sig, skilj sig, få barn, byta jobb, flytta är några exempel på vanliga livshändelser som genererar stress
  •    Tidsfaktorn – att inte hinna med, inte få ihop livspusslet
  •    Känslomässig stress – klientarbete i människovårdande jobb, barn med problem, gamla föräldrar
 •        Hjärnstress
 • Kamp-och flykt: Det sympatiska nervsystemet. När det aktiveras blir vi arga eller rädda och tappar avsevärd kognitiv förmåga.
  •    Aggressivitetsstress – Kampreaktion: när man blir arg för det minsta därför att man är stressad
  •    Uppgivenhetsstress – Flyktreaktion: när man ger upp
 •        Att låsa upp det sympatiska nervsystemet. Här presenteras fyra snabba och enkla metoder för att gå ur en sympatikusaktivering och genast sluta generera stress.
 • Passiv/Aktiv träning
 •        Relationsstress: Aggressivitet och uppgivenhet. Här beskrivs hur olika relationer ger upphov till olika typer av stress, men också hur helande och läkande relationer fungerar.
  •    Livspositioner
  •    Friska processer
  •    Normalneurotiska processer
  •    Kamp.-och-flykt orienterade processer
  •    Meningslöshet