Utbildningar

Vi på Sandström psykologi & friskvård erbjuder flertalet utbildningar och gör upplägg inom temat utifrån era behov.

Vanligen är utbildningarna från 40 minuter och upp till två dagar och vi har både utbildningar live samt online om det passar bättre.

Vi erbjuder utbildningar inom beroendeproblematik, dubbeldiagnos, missbruk, spelmissbruk, hot och våld i arbetslivet, trauma med mera.

Arbetsspråk: Stefan arbetar förutom på svenska även på engelska och franska.

Våra utbildningar

Lågaffektiva hot och våld

  • Mer än 30 års erfarenhet av att utbilda inom hot och våld!
  • Tre böcker skrivna om hot och våld
  • Flera utbildningar har haft utvärderingar på 5.0 på en femgradig skala
  • Utbildning inom hot och våld i arbetslivet

Trauma

  • 40 års erfarenhet av arbete med trauma.
  • Tillgång till nya supereffektiva metoder
  • Korta behandlingstider.

Beroendeproblematik

  • 35 års erfarnehet av missbruksvård i Sverige och Finland.
  • Nu aktuell med boken “Missbruk,trauma och samsjuklighet” (Gothia, 2019)

Onlineutbildningar

Vi erbjuder utbildningar online inom olika sorters missbruk, lågaffektivt förhållningssätt vid hot och våld, dubbeldiagnos och samsjuklighet vid missbruk och mycket mer.