Beroendeproblematik

35 års erfarenhet av missbruksvård i Sverige och Finland.

Heldagsutbildningar inom beroendeproblematik kan beställas av mig

 • Drogmissbruk
 • Alkoholism
 • Spelmissbruk
 • Dubbeldiagnos – samsjuklighet
 • Traumabaserad missbruksbehandling
 • Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor
 • Spelmissbruk
 • Dataspelsmissbruk
 • Utagerande
 • Anknytningsarbete
 • Våld och hot i arbetsmiljön
 • Traumabehandling
 • Människor med personlighetsstörningar
 • Behandling av depression
 • Behandling av människor med psykopati
 • Motivation och kommunikation vid ADHD och autismspektrumstörningar

Halvdagsutbildningar som kan hållas separat eller kombineras

 • Kommunikation vid multidiagnoser
 • Tre typer av självskadebeteenden