Dubbeldiagnos

Både missbruk och psykisk störning förvärrar psykisk instabilitet och kallas för dubbeldiagnos. Latenta psykoser bryter igenom och kvarstår sedan kortare eller längre tid. I vissa fall permanent.

Dubbeldiagnos– Missbruk och psykisk störning​

Missbruket förhindrar helande kontakt med en normal social verklighet. Det hejdar vuxenutveckling och leder till ständiga regressiva tonårsbeteenden. Missbrukets effekter och livsstil kan förändra den psykiatriska bilden. Psykisk störning kan döljas av missbruket av en så kallad ’Kamouflage-effekt’. Det är kombinationen av någon form av missbruk och psykisk störning som är en dubbeldiagnos.  

Missbruk ger olika typer av hjärnskador, ruset förvärras av psykisk störning, typ ’snedtändningar’. – Påverkar status och position i missbrukargänget.

Kontakta mig!

Jag har mer än 35 års erfarenhet av arbete som psykolog och även av arbete med beroendeproblematik. Jag erbjuder heldagsutbildningar inom samsjuklighet vid missbruk (dubbeldiagnos). Läs mer om missbruk och utbildning och utbildning inom beroendeproblematik.

Boka en tid! Mail:

Andra viktiga samsjukligheter inom dubbeldiagnos

Trauma: 50 % av dem som söker hjälp för beroendesjukdom Sverige har PTSS (Persson och Magnusson, 2014). 

Till detta kommer andra former av trauma:

  • Subkliniskt ptsd, komplext trauma m.m. 
  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som är 10 gånger vanligare vid drogmissbruk och 5 gånger vanligare vid alkoholmissbruk
    (siffror från USA, Ohlmeier m.fl. 2008)

Trauma är troligen den vanligaste samsjukligheten – alltså bakomliggande orsaken till substansmissbruk.

Anknytningsstörningar: Missbruk korrelerar även med otrygg anknytning.