Utbildning inom hot och våld i människorvårdande yrken

Hot och våld i arbetslivet

Vi har unik kompetens!

 • Utbildningar
 • Konsultationer
 • Konfrontationer
 • Riskanalyser
 • Posttraumatisk bearbetning

 

Stefan Sandström, har i sitt yrke stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har utbildat personal om hot och våld problematik sedan slutet av 80-talet. Han har skrivit två böcker om hot och våld i arbetslivet och en bok om ungdomsvåld. Därmed tillhör han pionjärerna inom kunskapsutvecklingen på detta område.

Utbildning heldagskurs – ett exempel

Våld i människovården är ett betydande problem. Inte minst gäller detta socialtjänst, psykiatri, övrig sjukvård, HVB, och skolor. Det är av stor vikt att personalen är väl förberedda på hot och våldsincidenter för att undvika och minimera skada.

Denna utbildning inom hot och våld bygger på solid kunskap bl.a. från föreläsarens 3 ofta citerade böcker i ämnet (Liber 1996), (Liber 2000) och Gothia (2007) och 35 år av ständigt arbeta med utbildningar i detta ämne. Utbildningsdagen fokuserar särskilt på bemötande av våldsbenägna individer i akuta situationer, men även på förebyggande arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att förstå hur våldsbenägna tänker och känner och hur detta är kopplat till deras beteenden.

Kursledare: Stefan Sandström, leg psykolog och
författare med 35 års vana vid dessa utbildningar.

Kursinnehåll:

      Våld och hot på arbetsplatsen – en modell för
systematiskt arbetsmiljöarbete.

·     Orsaker till aggressivitet

·     Droger som ökar aggressiviteten

·     Psykisk störning och våldsbenägenhet

·     Förebyggande arbete

·     Akuta situationer

·     Hjärnans funktioner i akuta situationer – parasympatikus och sympatikus.

·     Hur tänker, känner och agerar våldsbenägna i akuta situationer.

·     Konfliktmönster – hur konfliktnivån kan dämpas eller eskaleras.

·     Arbetsmiljölagstiftningen som gäller för hot och våld.

Andra format och innehåll

De vanligaste kursformaten är 1 eller 2 dagar, men jag kan göra kurser från 60 minuter till flera dagar. Eftersom jag har arbetat med väldigt många verksamheter kan kursen anpassas efter era behov.

Olika verksamheter som jag utbildat inom hot och våld

 • Individ och familjeomsorg
 • Psykiatri
 • Äldrevård
 • Polishögskolan
 • Rättspsykiatri
 • Primärvård
 • Hemtjänst
 • Skolor
 • Omsorg
 • Skolledare
 • Receptioner
 • Tillståndsenheter
 • Behandlingshem
 • Kriminalvården
 • Ungdomshem
 • Sociala boenden
 • Beroendeenheter
 • Gruppboenden
 • Boendestöd
 • Alkoholrådgivningar
 • Distriktssjukvård
 • Domstolsväsen
 • Arbetsförmedlingar
 • Länsarbetsnämnder
 • Kronofogdemyndigheter
 • Kommunala anläggningsarbetare
 • Musei‐ och bibliotekspersonal
 • Chefer

Gedigen erfarenhet

Jag har bedrivit utbildningar om hot och våld sedan 1987 och gör dessa utbildningar kontinuerligt. Detta innebär att jag ständigt uppdaterar mig i ämnet och de frågeställningar och reaktioner som är aktuella. Utbildningarna är uppskattade och utvärderingarna ligger alltid mellan 4 och 5 på en 5-gradig skala.

Böcker

Hot & Våld i arbetslivet

Hot och våld – i vård, omsorg och socialt arbete (Gothia, 2007) är min andra bok om hot och våld i arbetslivet.

Feedback från en utbildning

“Kunnig förberedd föreläsare!”

“Otroligt lärorikt och användbart i det dagliga arbetet”

“En mycket kompetent föreläsare som inkluderade sin publik och som också var väldigt rolig. En intressant och bra uppstyrd föreläsning. “

“Det som var bäst var att kunskap och fakta blandades med lite humor och på ett lättsamt sätt förklarades saker som var ganska djupa och tunga!”

“Intressant med de personligheterna man kan träffa på.”

Annat arbete om hot och våld

 • Riskbedömningar
 • Konsultationer
 • Behandling av traumatiserade våldsoffer

Om hot och våld har jag också skrivit

 • Ungdomsvåld (Liber, 2000)
 • Våld och hot i människovårdande yrken (Liber, 1996)