Lågaffektiva hot och våld

Hot och våld i arbetslivet

Vi har unik kompetens!

 • Utbildningar
 • Konsultationer
 • Konfrontationer
 • Riskanalyser
 • Posttraumatisk bearbetning

 

Stefan Sandström, har i sitt yrke stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har utbildat personal om hot och våld problematik sedan slutet av 80-talet. Han har skrivit två böcker om hot och våld i arbetslivet och en bok om ungdomsvåld. Därmed tillhör han pionjärerna inom kunskapsutvecklingen på detta område.

Kunskapsbas

Mina utbildningar bygger på en solid kunskapsbas, dels utifrån mina erfarenheter av praktiskt arbete med våldsbenägna personer och dels utifrån mina böcker och den teori som presenteras i dem. Genom böckerna kan de enheter som utbildas få en kurslitteratur som är helt integrerad med kursmaterialet och som efter kursen kan användas som uppslagsbok. Boken Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete (Gothia, 2007) presenterar också en grund för den som vill bygga upp säkerhetsrutiner på arbetsplatsen.

Kulturkompetens - olika verksamheter

Det är nödvändigt för en utbildare att förstå hur det praktiska arbetet gestaltar sig för dem som ska utbildas. Mina erfarenheter från mer än 20 år av utbildningar om våld och hot sträcker sig över en lång rad verksamheter. Mina trognaste kunder finns inom socialtjänst, psykiatri, somatisk vård, äldrevård, omsorg och skolor.

Exempel på yrkesgrupper som jag har utbildat under åren innefattar:

 • Individ och familjeomsorg
 • Psykiatri
 • Äldrevård
 • Polishögskolan
 • Rättspsykiatri
 • Primärvård
 • Hemtjänst
 • Skolor
 • Omsorg
 • Skolledare
 • Receptioner
 • Tillståndsenheter
 • Behandlingshem
 • Kriminalvården
 • Ungdomshem
 • Sociala boenden
 • Beroendeenheter
 • Gruppboenden
 • Boendestöd
 • Alkoholrådgivningar
 • Distriktssjukvård
 • Domstolsväsen
 • Arbetsförmedlingar
 • Länsarbetsnämnder
 • Kronofogdemyndigheter
 • Kommunala anläggningsarbetare
 • Musei‐ och bibliotekspersonal
 • Chefer

Hot och våld utbildningens omfattning

Jag erbjuder vanligen utbildningar i tre format:

 • Tvådagarsutbildning
 • Heldagsutbildning
 • Halvdagsutbildning

 

Skillnaden mellan heldags och tvådagarskursen är dels att kursdeltagarna i tvådagarsalternativet ges möjlighet att ta upp sina egna erfarenheter om hot och våld i arbetslivet genom diskussioner i smågrupper och att dessa sedan kan integreras med teorin som presenteras.

Heldagskursen blir mer teoretisk med några ”bikupor” som ger möjlighet till kortare diskussioner. Heldagsalternativet innehåller också något mindre teori.

Halvdagsalternativet fokuserar vanligen på konfliktuppbyggnaden som sker innan en hot eller våldsincident och hur man kan hantera denna.

Gruppstorlek och sammansättning

Utbildningsgruppen kan i princip vara hur stor som helst, men det påverkar naturligtvis kvaliteten. Det bästa är när kursdeltagarna har relativt lika arbetsuppgifter eller arbetar i nära anslutning till varandra. När det är en enhet, ett kontor eller en avdelning som utbildas får alla samma utbildning och förstärker sedan varandras kunskaper i det praktiska arbetet.

När gruppen är större än 60 personer blir det påtagligt mycket svårare att ha en dialog med föreläsaren och om den är större än 30‐35 personer kan det bli svårt att bedriva smågruppsarbeten på en tvådagarskurs. Vid mindre gruppstorlekar ökar givetvis möjligheten till kontakt och samtal mellan mig och kursdeltagarna.

Generellt rekommenderar jag tvådagarskurser för hot och våld i arbetslivet särskilt till socialtjänsten, men självfallet finns det också andra enheter som har nytta av detta format.

Hot och våld utbildning för flera olika yrkesgrupper

Här nedan följer förslag på innehåll för några olika yrkesgrupper. Det slutliga innehållet överenskommes utifrån beställarens behov och jag gör eventuella justeringar av detta utifrån processen under utbildningen. Exempelprogrammen nedan riktar sig till:

Socialtjänsten

Psykiatri och Rättspsykiatri

Skola och Ungdomshem

Äldrevård

Sjukvård

Jag erbjuder utbildning om hot och våld i arbetslivet på Zoom till din arbetsplats, läs mer här!

Gedigen erfarenhet

Jag har bedrivit utbildningar om hot och våld sedan 1987 och gör dessa utbildningar kontinuerligt. Detta innebär att jag ständigt uppdaterar mig i ämnet och de frågeställningar och reaktioner som är aktuella. Utbildningarna är uppskattade och utvärderingarna ligger alltid mellan 4 och 5 på en 5-gradig skala.

Böcker

Hot & Våld i arbetslivet

Hot och våld – i vård, omsorg och socialt arbete (Gothia, 2007) är min andra bok om hot och våld i arbetslivet.

Feedback från en utbildning

“Kunnig förberedd föreläsare!”

“Otroligt lärorikt och användbart i det dagliga arbetet”

“En mycket kompetent föreläsare som inkluderade sin publik och som också var väldigt rolig. En intressant och bra uppstyrd föreläsning. “

“Det som var bäst var att kunskap och fakta blandades med lite humor och på ett lättsamt sätt förklarades saker som var ganska djupa och tunga!”

“Intressant med de personligheterna man kan träffa på.”

Annat arbete om hot och våld

 • Riskbedömningar
 • Konsultationer
 • Behandling av traumatiserade våldsoffer

Om hot och våld har jag också skrivit

 • Ungdomsvåld (Liber, 2000)
 • Våld och hot i människovårdande yrken (Liber, 1996)