Missbruk och utbildning

Vi hjälper till med utbildning inom missbruk, där vi stöttar och utbildar personen med missbruksproblem samt anhöriga till personen.

Stöd och hjälp vid missbruk

Har du eller någon du känner problem med spel, alkohol och/eller andra droger kan du söka hjälp via individ- och familjeomsorgen. Det finns olika sätt att hjälpa en person som har missbruksproblem och dennes familj. En socialsekreterare försöker tillsammans med dig och eventuellt din familj finna rätt insats utifrån dina/era behov och förutsättningar.

Behandla missbruk och ansök om utbildning

Utbildningsdagen riktar sig till yrkesgrupper som kan möta människor med spelmissbruk och som yrkesmässigt arbetar med hjälp, stöd och behandling. Dagen syftar till att ge en orientering om spelberoende utifrån diagnosen Hasardspelssyndrom i DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders) som inbegriper viktiga aspekter av problematik, samsjuklighet och behandling av problemet.

Boka en tid! Mail:

Olika former av stöd vid missbruk

Stödet kan bestå av stödsamtal, kontaktperson, behandling på hemmaplan eller på ett behandlingshem. I livräddande syfte kan också vård ges mot personens samtycke. Om du lider av missbruk kan du ansöka om stöd hos oss på Sandström – Psykologi & Friskvård, och vi kan erbjuda dig vård på ett av våra behandlingshem. Genom öppenvård eller vård på behandlingshem med olika inriktningar.

Även du som anhörig kan få stöd och hjälp vid missbruk.

Från och med årsskiftet 2018 inkluderas ansvar för spelmissbruk i socialtjänstlagen. Detta innebär att kommuner och landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar.

Läs mer om dubbeldiagnos här!