Trauma – utbildningar och behandling

Online eller Live! – 40 års erfarenhet av arbete med trauma – Tillgång till nya supereffektiva metoder – Korta behandlingstider – Lär dig behandla trauma vid missbruk

Behandla trauma vid missbruksproblematik! 2 x 2 dagar utbildning

Stefan Sandström utbildar om traumabehandling i samband med missbruksproblematik tillsammans med traumaterapeuterna Gunilla Hamne och Ulf Sandström som har stor vana från internationella krishärdar i Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Lesbos m.m. Fler än 350 utbildade hittills!

Information om kursdatum och kursbeskrivning får du på vår gemensamma hemsida: Stress och traumamodellen.se

Behandling av trauma - 40 års erfarenhet, nya supereffektiva metoder!

Traumainformerad verksamhet - en problemlösare!

Sverige har generellt dålig kunskap om trauma vid en internationell jämförelse. Samtidigt har vi stora grupper av svårt traumatiserade människor såsom t.ex. flyktingar, ensamkommande och vuxna, missbrukare, kriminella och kvinnor som är offer för mäns våld. För att kunna arbeta med dessa grupper är det nödvändigt med en viss grundläggande förståelse för trauma, flashbacks, utagerande m.m.

Kontakta oss för att utbildningsförslag till er verksamhet: