Trauma – utbildningar och behandling

Utbildning inom trauma och traumabehandling.

Trauma kan påverka en persons fysiska och psykiska hälsa på lång sikt och är ofta en av orsakerna att en människa hamnar i missbruk av något slag. På SPFAB erbjuder vi en omfattande utbildning om trauma, utformad för att hjälpa deltagarna att förstå dess orsaker, effekter och behandlingar.

Vårt kursutbud innehåller teoretisk och praktisk utbildning om trauma, baserad på den senaste forskningen inom området. Våra erfarna och kvalificerade utbildare har många års erfarenhet av att undervisa om trauma och finns där för att hjälpa deltagarna att öka sin kunskap och förståelse.

Vår utbildning om trauma är utformad för att hjälpa deltagarna att öka sin kunskap och kompetens, samt för att öka medvetenheten om trauma och dess effekter. Vi tror på att  en utbildning om trauma kan hjälpa till att påtagligt förbättra behandlingen och stödet för personer som lider av trauma. Den sista meningen är lite för obvious, kanske stryka?

Kontakta oss på SPFAB för att lära dig mer om vår utbildning om trauma och hur vi kan hjälpa dig och ditt team att förstå och hantera denna viktiga fråga på ett effektivt sätt.

Våra utbildare

Stefan Sandström utbildar om traumabehandling i samband med missbruksproblematik tillsammans med traumaterapeuterna Gunilla Hamne och Ulf Sandström som har stor vana från internationella krishärdar i Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Lesbos m.m. Fler än 350 utbildade hittills!

Kunskap om trauma inom verksamheten – en problemlösare

Sverige har generellt dålig kunskap om trauma vid en internationell jämförelse. Samtidigt har vi stora grupper av svårt traumatiserade människor såsom t.ex. flyktingar, ensamkommande och vuxna, missbrukare, kriminella och kvinnor som är offer för mäns våld. 

För att kunna arbeta med dessa grupper är det nödvändigt med en viss grundläggande förståelse för trauma, flashbacks, utagerande m.m – något du får via våra kurser. Behandla trauma vid missbruksproblematik! 2 x 2 dagar utbildning

Stefan Sandström utbildar om traumabehandling i samband med missbruksproblematik tillsammans med traumaterapeuterna Gunilla Hamne och Ulf Sandström som har stor vana från internationella krishärdar i Rwanda, Burundi, Sierra Leone, Lesbos m.m. Fler än 350 utbildade hittills!

Information om kursdatum och kursbeskrivning får du på vår gemensamma hemsida: Stress och traumamodellen.se

Behandling av trauma – 40 års erfarenhet, nya supereffektiva metoder!

Kontakta oss för att utbildningsförslag till er verksamhet: