Våra böcker

Kerstin Sandström och Stefan Sandström

Psykologiska spel – utifrån transaktionsanalys (antologi) (2011) med Brandin C, Mattias E, Lind E, Persson S, Sandström K, Sandström S, Segerlund H och Uhlenius B red Lasse Åhnby, Uddevalla, TAiF

Motståndskraft – förändring, kris och återhämtning, Kerstin Sandström och Stefan Sandström, (2012) Stockholm, Carlsons Bokförlag

Stefan Sandström

Introduktion i Transaktions Analys, (1986) Jönköping, INT-press

Våld och hot i människovårdande yrken, (1996) Falköping, Liber SLUTSÅLD

Transaktionsanalys – vid närmare eftertanke, Sandström Stefan, Åhnby Lasse, Kvarnlöf Tommy och Bergström Hans (1999), Jönköping, ITU.

Hot och våld i vård och omsorg, Sandström Stefan (2000) i Menckel E (red) Helsingborg, Arbetslivsinstitutet SLUTSÅLD

Ungdomsvåld, (2000) STHLM, Liber

Självkännedom och självhjälp vid stress och utbrändhet, (2003) Göteborg, Magentas skriftserie.

Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete, (2007) Mölnlycke, Gothia förlag SLUTSÅLD

Makten du har, (2008) Kristianstad, Gothia förlag SLUTSÅLD

Writings – on Transactional Analysis, (2009) Göteborg, Magenta

Psykologiska spel – utifrån transaktionsanalys (antologi) (2011) med Brandin C, Mattias E, Lind E, Persson S, Sandström K, Sandström S, Segerlund H och Uhlenius B red Lasse Åhnby, Uddevalla, TAiF

Missbruk, trauma och samsjuklighet – att bemöta och behandla (2019) Gothia förlag