Utbildningar inom traumabehandling, missbruksproblem och hot och våld på arbetsplasen

Vi erbjuder utbildningar inom traumabehandling och missbruksproblematik både på plats och online.

Stefan Sandström är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med internationell behörighet som handledare och utbildare. Han är även författare av kurslitteratur som används på universitet, högskolor, folkhögskolor och yrkesutbildningar.

Stefan har mer än 40 års erfarenhet av arbete som psykolog och även av arbete med beroendeproblematik och lika lång erfarenhet av arbete med våld i arbetslivet.

Via SPFAB får ni tillgång till supereffektiva metoder och kortare behandlingstider.

Utbildningar

 • Hot och våld i arbetslivet
 • Beroendeproblematik
 • Missbruk och spelmissbruk
 • Stress och utmattning
 • Onlineutbildningar

Ett urval av titlar som Stefan Sandström skrivit:

 • Hot och våld i arbetslivet
  • (1996). Våld och hot i människovårdande yrken. Stockholm: Liber.
  • (2000b). Ungdomsvåld. Stockholm: Liber.
  • (2007). Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete. Stockholm: Gothia förlag.
 • Beroendeproblematik 
  • (2019) Missbruk, trauma och samsjuklighet. Stockholm: Gothia förlag
 • Stress och utmattning
  • (2003) Självkännedom och självhjälp vid stress och utmattning: GBG Magentas skriftserie
  • Med Kerstin Sandström (2012) Motståndskraft – förändring, kris och återhämtning. Stockholm: Carlssons bokförlag.
 

Behandling

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det. Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändrar i sitt liv.
 

Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Ensamkommande flyktingbarn – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem
Utbildning inom dubbeldiagnos.
Hot och våld utbildning

Behandling

Skapa dittt nya liv så som du vill ha det. Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändrar i sitt liv.

Utbildningar

- Hot och våld i arbetslivet
- Beroendeproblematik
- Missbruk och spelmissbruk
- Stress och utmattning
- Onlineutbildningar

Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Ensamkommande flyktingbarn – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem