Hjälp inom missbruk, beroendeproblematik, dubbeldiagnos, trauma mm.

Vi erbjuder utbildningar inom trauma, hot och våld, beroendeproblematik, missbruk, etik med mera.

Alla Utbildningar och Handledningar kan göras live hos er eller online!

Utbildning inom dubbeldiagnos
Hot och våld utbildning

Behandling

Skapa dittt nya liv så som du vill ha det. Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändrar i sitt liv.

Utbildningar

- Hot och våld i arbetslivet
- Beroendeproblematik
- Missbruk och spelmissbruk
- Stress och utmattning
- Onlineutbildningar

Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Ensamkommande flyktingbarn – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem