Ett kunskapsföretag

Vi arbetar i fältet mellan forskning - kreativitet och kunskapstillämpning, vare sig det gäller utbildningar, handledning eller psykoterapier. Detta förhållningssätt syns tydligt i de böcker som vi har gett ut under årens lopp och som är vår kunskaps- och erfarenhetsbas.

Ny bok!

Ett kunskapsföretag

Vi arbetar i fältet mellan forskning - kreativitet och kunskapstillämpning, vare sig det gäller utbildningar, handledning eller psykoterapier. Detta förhållningssätt syns tydligt i de böcker som vi har gett ut under årens lopp och som är vår kunskaps- och erfarenhetsbas.

Ny bok!

Ett kunskapsföretag

Vi arbetar i fältet mellan forskning - kreativitet och kunskapstillämpning, vare sig det gäller utbildningar, handledning eller psykoterapier. Detta förhållningssätt syns tydligt i de böcker som vi har gett ut under årens lopp och som är vår kunskaps- och erfarenhetsbas.

Ny bok!

Hjälp inom missbruk,beroendeproblematik, trauma mm.

Behandling

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det.
Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändra i sitt liv. 

Läs mer

Utbildningar

Hot och våld utbildning
Hot och våld i arbetslivet
Spelmissbruk utbildning
Beroendeproblematik
Dubbeldiagnos

Läs mer

Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Ensamkommande flyktingbarn – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem

Läs mer

Traumabaserad Missbruksvård på Facebook