Välkommen

Sandström – psykologi & friskvård AB arbetar inom fältet psykologi och friskvård, med verksamhet som sträcker sig över Europa. Det mesta av vår tid går till utbildning och handledning, men vi bedriver också behandling av enskilda och familjer.

Välkommen

Sandström – psykologi & friskvård AB arbetar inom fältet psykologi och friskvård, med verksamhet som sträcker sig över Europa. Det mesta av vår tid går till utbildning och handledning, men vi bedriver också behandling av enskilda och familjer.

Välkommen

Sandström – psykologi & friskvård AB arbetar inom fältet psykologi och friskvård, med verksamhet som sträcker sig över Europa. Det mesta av vår tid går till utbildning och handledning, men vi bedriver också behandling av enskilda och familjer.

Hjälp inom missbruk,beroendeproblematik, trauma mm.

Behandling

Skapa ditt nya liv så som du vill ha det.
Vi erbjuder behandling med samtalsterapi. Våra behandlingar utgår från vad man vill förändra i sitt liv. 

Läs mer

Utbildningar

Hot och våld utbildning
Hot och våld i arbetslivet
Spelmissbruk utbildning
Beroendeproblematik
Dubbeldiagnos

Läs mer

Handledning

Psykologi – Socialtjänst – Ensamkommande flyktingbarn – Psykosocialt arbete – Skola – Rehabiliteringsprojekt – Behandlingshem – Ungdomshem

Läs mer

Traumabaserad Missbruksvård på Facebook