Utbildningar

Lågaffektiva Hot och våld utbildningar

  • Mer än 30 års erfarenhet av att utbilda inom hot och våld!
  • Tre böcker skrivna om hot och våld
  • Flera utbildningar har haft utvärderingar på 5.0 på en femgradig skala

Feedback från en utbildning i oktober 2019

"Kunnig förberedd föreläsare!"

"Otroligt lärorikt och användbart i det dagliga arbetet"

"En mycket kompetent föreläsare som inkluderade sin publik och som också var väldigt rolig. En intressant och bra uppstyrd föreläsning. "

"Det som var bäst var att kunskap och fakta blandades med lite humor och på ett lättsamt sätt förklarades saker som var ganska djupa och tunga!"

"Intressant med de personligheterna man kan träffa på."

Läs mer

Stress och utmattning utbildning

Lär dig koppla om det autonoma nervsystemet så att du enkelt kan gå ur stresstillstånd!

De effektivaste kända metoderna

Beroendeproblematik

35 års erfarnehet av missbruksvård i Sverige och Finland.

Nu aktuell med boken "Missbruk,trauma och samsjuklighet" (Gothia, 2019) se nedan.

"Bra föreläsare som höll igång ens uppmärksamhet"

"Upplägget i föreläsningen var bra, och hans kompetens och kunnande högt. Lärde mig nytt!"

" Små konkreta tips och tricks utöver teori är bra bonusar. Föreläsaren var också bra och engagerande tycker jag, jag hade lätt att hålla fokus."

"Ny kunskap som jag kan använda mig av i mötet med mina kunder"

"Även om man "egentligen vet" att någon form av trauma ligger bakom psykisk ohälsa/missbruk så blev man uppdaterad om att oftare påminna sig om det trauma klienterna har med sig i mötet med oss."

"Innehållet var givande och är något jag har stor nytta av i mitt arbete. "

Utvärdering från en kurs "Missbruk, trauma och samsjuklighet" i september 2019

Läs mer

Online-utbildningar med Stefan Sandström

Våra inre krav-apparat och hur vi kan hantera den

De fem pådrivarna: Var stark, Var till lags, Skynda på, Var perfekt och Ansträng dig är system av tankar och känslor som uttrycker sig som beteendesekvenser och som leder till:

Stressuppbyggnad, Misslyckande, Relationssvårigheter, Dåliga känslor, Försämrad livskvalitet

Jag är:

Leg psykolog och författare med drygt 35 års erfarenhet av utbildningsarbete och personligt förändringsarbete.

Du lär dig:

att enkelt identifiera Pådrivare och att eliminera dem hos dig själv och andra. Pådrivare är ett omfattande förändringsverktyg som används över hela världen. Här får du tillgång till hela konceptet inklusive ny unik forskning och ett evidensbaserat pådrivartest som jag gjort tillsammans med professor Joseph Schaller vid GBGs universitet.

Jag har valt Pådrivare som tema för min första on-linekurs eftersom jag, under drygt 35 års psykologarbete, har haft så god nytta av det och kunnat hjälpa många klienter på ett effektivt sätt.

Teorin om Pådrivare är ett effektivt och lämpligt verktyg vid coaching eftersom det adresserar ytliga beteenden, vilket inte väcker så mycket motstånd. Ändå leder förändring av Pådrivarna till förändringar i djupare strukturer och bidrar effektivt till problemlösning i vardagen. Detta stoppar också stressuppbyggnad, misslyckanden och andra problem i vardagslivet.

Man kan också med fördel använda begreppet vid arbete med högst olika personer och problemtyper. Pådrivarna är viktiga källor till problem för människor som är helt normala och välfungerande och som på intet vis kvalificerar sig för en psykiatrisk diagnos, men också för dem som har mycket svåra psykiska problem. Man kan därför använda sig av Pådrivarbegreppet för allt från att öka livskvalitet, effektivitet och kreativitet, till att behandla sådana tillstånd som depression, panikångest, personlighetsstörningar m.m.

Läs mera om Pådrivare (länk)

Läs mer