top of page

Lär dig behandla Trauma vid Missbruk!

2018-litet-100w-80h (kopia).png
rr.png
dd.png

Medan de flesta med allvarliga missbruksproblem har trauman – vilket intygas av internationell forskning –erbjuder man vanligen ingen traumabehandling i samband med missbruksvård. Detta beror på att man använder metoder som kräver stor stabilitet hos den behandlade för att inte ge svåra biverkningar (återtraumatisering mm.)

 

Stefan Sandström har behandlat missbruk och trauma i mer än 40 år, och samarbetar i denna utbildning med traumaterapeuterna Gunilla Hamne och Ulf Sandström (inte släkt), som har arbetat med trauma i svåra traumahärdar som Burundi, Rwanda, Somalia, Uganda m.m. Och som fått två internationella pris för detta arbete.

 

Vi arbetar med nya metoder som inte har biverkningar och som är lätta att utföra. Resultatet av behandlingarna är också 100 % stabilt. Som gammal erfaren traumabehandlare måste jag säga att dess behandlingar är vida överlägsna de evidensbaserade behandlingar som bedrivs i Sverige idag. De är dock ännu inte evidensbaserade, även om det finns ganska mycket forskning som stöder dem.

 

Hittills har vi utbildat ca 800 personer och från dem mottagit 0 klagomål hittills.

Utbildningen tar 2+2 dagar och kostar f n 5000:- + moms

Billigare traumabehandlingsutbildning får man leta efter

 

För mer information om våra kurser, kursdatum och hur vi kan bidra till er verksamhets kompetensutveckling inom traumaområdet, besök vår hemsida:

www.stressochtraumamodellen.se

eller

kontakta oss direkt via stefan@spfab.se.

Sandström – psykologi & friskvård AB
bottom of page