top of page

Andra Utbildningar

Här är heldagsutbildningar som vi erbjuder

hh.png
 • Maktetik för socialtjänsten

 • Substansmissbruk

  • Missbruk, trauma och samsjuklighet

  • Vålsutsatthet och traumatisering av missbrukande kvinnor

  • Missbruk, kommunikation och praktiskt arbete

  • Stress och traumamodellen för beroendebehandling

 • Spelmissbruk (hasardspel)

 • Dataspelsmissbruk

 • Hot och våld i människovårdande yrken

 • Förebygg kriminalitet bland ungdomar

 • Förstå och behandla psykopati/antisocial personlighetsstörning

 • Fyra typer av självskadebeteenden

 • Parasiterande personligheter

       Fråga vår Chattbot om innehållet i kurserna!

gg.png
ii.png
bottom of page