top of page

 

Stefan Sandström utbildar kontinuerligt om beroende för professionella inom kommuner, regioner och privat verksamhet. Utbildningarna utgår från hans två böcker om beroende Missbruk, trauma och samsjuklighet (Gothia 2019) och Spelmissbruk – beroende av spel om pengar (Gothia 2024).

 

Exempel på heldagsutbildningar är:

  • Missbruk, trauma och samsjuklighet

  • Våldsutsatthet och behandling av missbrukande kvinnor

  • Spelmissbruk

  • Dataspelsmissbruk

  • Traumabehandling vid missbruksproblematik

  • 4 typer av Självskadebeteenden

              Fråga vår Chatbot om innehåll och kostnad

Utbildningar om Beroendeproblematik

Stefan Sandström.png
Sandström – psykologi & friskvåd AB
bottom of page