top of page

Utbildning inom hot och våld i människorvårdande yrken
Hot och våld i arbetslivet

Stefan Sandström, har i sitt yrke stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har utbildat personal om hot och våld problematik sedan slutet av 80-talet. Han har skrivit två böcker om hot och våld i arbetslivet och en bok om ungdomsvåld. Därmed tillhör han pionjärerna inom kunskapsutvecklingen på detta område.

bottom of page