top of page

Utbildning inom hot och våld i människorvårdande yrken

Hot och våld i arbetslivet

S.FB23.png

Stefan Sandström, har i sitt yrke stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har utbildat personal om hot och våld problematik sedan slutet av 80-talet. Han har skrivit två böcker om hot och våld i arbetslivet och en bok om ungdomsvåld. Därmed tillhör han pionjärerna inom kunskapsutvecklingen på detta område.

Stefan har bedrivit utbildningar om hot och våld sedan 1987 och gör dessa utbildningar kontinuerligt. Detta innebär att han ständigt uppdaterar sig i ämnet och de frågeställningar och reaktioner som är aktuella. Utbildningarna är uppskattade och utvärderingarna ligger alltid mellan 4 och 5 på en 5-gradig skala.

Utbildning heldagskurs – ett exempel

Våld i människovården är ett betydande problem. Inte minst gäller detta socialtjänst, psykiatri, övrig sjukvård, HVB, och skolor. Det är av stor vikt att personalen är väl förberedda på hot och våldsincidenter för att undvika och minimera skada.

Denna utbildning inom hot och våld bygger på solid kunskap bl.a. från föreläsarens 3 ofta citerade böcker i ämnet (Liber 1996), (Liber 2000) och Gothia (2007) och 35 år av ständigt arbeta med utbildningar i detta ämne. Utbildningsdagen fokuserar särskilt på bemötande av våldsbenägna individer i akuta situationer, men även på förebyggande arbete och systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att förstå hur våldsbenägna tänker och känner och hur detta är kopplat till deras beteenden.

Kursledare: Stefan Sandström, leg psykolog och författare med 35 års vana vid dessa utbildningar.

Utbildningarna är anpassade utifrån olika yrkeskategorier. Läs mer om respektive utbildning nedan: 

 • Socialtjänst

 • Psykiatri & Rättspsykiatri

 • Skola & Ungdomshem

 • Äldrevård

 • Sjukvård

 

Kursinnehåll:

 • Våld och hot på arbetsplatsen – en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • Orsaker till aggressivitet

 • Droger som ökar aggressiviteten

 • Psykisk störning och våldsbenägenhet

 • Förebyggande arbete

 • Akuta situationer

 • Hjärnans funktioner i akuta situationer – parasympatikus och sympatikus.

 • Hur tänker, känner och agerar våldsbenägna i akuta situationer.

 • Konfliktmönster – hur konfliktnivån kan dämpas eller eskaleras.

 • Arbetsmiljölagstiftningen som gäller för hot och våld.

Kursinnehållet kan varieras utifrån olika verksamheter.

Olika verksamheter som jag utbildat inom hot och våld

 • Individ och familjeomsorg

 • Psykiatri

 • Äldrevård

 • Polishögskolan

 • Rättspsykiatri

 • Primärvård

 • Hemtjänst

 • Skolor

 • Omsorg

 • Skolledare

 • Receptioner

 • Tillståndsenheter

 • Behandlingshem

 • Kriminalvården

 • Ungdomshem

 • Sociala boenden

 • Beroendeenheter

 • Gruppboenden

 • Boendestöd

 • Alkoholrådgivningar

 • Distriktssjukvård

 • Domstolsväsen

 • Arbetsförmedlingar

 • Länsarbetsnämnder

 • Kronofogdemyndigheter

 • Kommunala anläggningsarbetare

 • Musei‐ och bibliotekspersonal

 • Chefer

Feedback

“Kunnig förberedd föreläsare!”

“Otroligt lärorikt och användbart i det dagliga arbetet”

“En mycket kompetent föreläsare som inkluderade sin publik och som också var väldigt rolig. En intressant och bra uppstyrd föreläsning. “

“Det som var bäst var att kunskap och fakta blandades med lite humor och på ett lättsamt sätt förklarades saker som var ganska djupa och tunga!”

“Intressant med de personligheterna man kan träffa på.”

bottom of page