top of page

Våra Böcker

  • Sandström, S. (1996). Våld och hot i människovårdande yrken. Stockholm: Liber.

  • Sandström, S. (2000a). Myter och konfliktmönster. I: Menckel, E. (red.) Hot och våld

        i vård och omsorg: fakta, forskning och förebyggande arbete. Stockholm: Arbetslivsins.

  • Sandström, S. (2000b). Ungdomsvåld. Stockholm: Liber.

  • Sandström, S. (2003). Självkännedom och självhjälp vid stress och utmattning.

       Göteborg: Magentas skriftserie.

  • Sandström, S. (2007). Hot och våld i vård, omsorg och socialt arbete. Stockholm:

       Gothia Förlag.

  • Sandström, S. (2008) Makten du har. Stockholm: Gothia Förlag. 

  • Sandström, S. & Sandström, K. (2012). Motståndskraft – förändring, kris och återhämtning. Stockholm: Carlsson Bokförlag.

  • Sandström, S (2019) Missbruk, trauma och samsjuklighet, Lettland, Gothia Förlag

  • Sandström, S (2024) Spelmissbruk – beroende av spel om pengar, Gothia Förlag

bottom of page