top of page

Heldagsutbildning: Missbruk, trauma och samsjuklighet

Online 10 april eller 7 maj – I samarbete med Kompetenstjänst AB

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier. Samsjukligheten är själva drivkraften bakom substansmissbruket, som tjänar som självmedicinering. Missbruk och samsjuklighet måste därför behandlas tillsammans. Under denna kursdag går vi genom samsjuklighetstillstånd som trauma, personlighetsstörningar, depression, ångesttillstånd, anknytningsstörningar och ADHD.Utbildningen kan också beställas direkt från oss för hela arbetsgrupper9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page