top of page

Socionomen informerar om min nya bok!


"Att ett spelmissbruk kan få svåra ekonomiska och sociala konsekvenser för individen är väl allmänt bekant. Mindre känt är kanske att det för det mesta hänger ihop med alkohol- eller narkotikamissbruk, och ofta också sådant som trauma, adhd, depression, ångest och personlighetssyndrom. Det är med andra ord ett komplext problem, som svårligen låter sig behandlas isolerat – hela människan måste in i bilden.

Den här boken ger en grundlig genomgång av spelmissbrukets olika aspekter, som förutsättningar, omfattning, och skillnader mot, och likheter med, andra beroenden. Den vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänsten, psykiatrin och HVB. Författaren, Stefan Sandström, är legitimerad psykolog, sociolog och transaktionsanalytiker med lång erfarenhet av arbete med beroendeproblematik. Han har en rad böcker bakom sig, bland annat Missbruk, trauma och samsjuklighet."


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page